Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.22, godz. 07:54
kontakt
BEDZIN

Komunikaty

17/03/23 14:38 BEDZIN: Zawarcie przez Emitenta zamówienia na dostawę węgla.
16/03/23 12:15 BEDZIN: Zawarcie znaczącej umowy przez Spółkę zależną.
10/03/23 15:36 BEDZIN: Informacja o wyborze firmy audytorskiej do badania i przeglądu sprawozdań finansowych Emitenta i Grupy Kapitałowej za 2023 i 2024 rok.
10:21 BEDZIN: Zawarcie przez Emitenta zamówienia na dostawę węgla.
08/03/23 17:41 BEDZIN: Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu równowartości liczby uprawnień do emisji CO2 (EUA) wydanych Spółce zależnej od Emitenta - aktualizacja informacji.
28/02/23 15:22 BEDZIN: Zawarcie przez Emitenta zamówienia na dostawę węgla
22/02/23 14:09 BEDZIN: Zawarcie przez Emitenta zamówienia na dostawę węgla.
15/02/23 14:15 BEDZIN: Zawarcie przez Emitenta zamówienia na dostawę węgla.
10/02/23 12:07 BEDZIN: Informacja o możliwości zbycia akcji Emitenta przez znaczącego akcjonariusza
06/02/23 21:06 BEDZIN: Aktualizacja informacji nt. zmiany Warunków Emisji Obligacji serii "A" - propozycja restrukturyzacji zobowiązań Spółki.
02/02/23 16:15 BEDZIN: Zawarcie przez Emitenta zamówienia na dostawę węgla.
31/01/23 17:15 BEDZIN: Informacji w sprawie przydziału liczby uprawnień do emisji CO2 (EUA).
30/01/23 17:27 BEDZIN: Pismo Obligatariusza w zakresie wcześniejszego wykupu obligacji - aktualizacja informacji.
27/01/23 16:58 BEDZIN: Pismo Obligatariusza w zakresie wcześniejszego wykupu obligacji - aktualizacja informacji.
26/01/23 22:51 BEDZIN: Odpowiedzi na pytania akcjonariusza zadane w trybie art. 428 Kodeksu spółek handlowych.