Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.12.04, godz. 18:07
kontakt
AQUA

Komunikaty

29/11/23 12:45  brak uprawnień AQUA SA (13/2023) Podpisanie umowy z firmą audytorską na przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych ?AQUA? S.A.
27/11/23 11:51 AQUA: Informacja ws. skrócenia okresu obowiązywania dotychczasowej taryfy oraz zatwierdzenia nowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Gmin: Bielsko-Biała, Buczkowice, Jaworze i Wilkowice - na okres kolejnych 3 lat
30/10/23 14:38  brak uprawnień Aqua zakłada w planie inwestycyjnym na lata 2023-28 nakłady w wysokości 466,5 mln zł
14:24 AQUA: Informacja o aktualizacji Planu Inwestycji
14:15  brak uprawnień AQUA SA (12/2023) Wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych ?AQUA? S.A. za lata obrotowe 2023, 2024 i 2025.
19/10/23 13:35  brak uprawnień AQUA SA (11/2023) Raport okresowy za III kwartał 2023 r.
04/10/23 14:07 AQUA: Informacja o sprzedaży nieruchomości.
15/09/23 14:00 AQUA: Podjęcia uchwały ws. złożenia wniosku o skrócenie okresu obowiązywania dotychczasowej taryfy wraz z propozycją nowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Gmin: Bielsko-Biała, Buczkowice, Jaworze i Wilkowice - na okres kolejnych 3 lat do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
24/08/23 14:40 AQUA: Oddalenie powództwa Veolia Central _ Eastern Europe SA o nakazanie zaniechania podejmowania czynności związanych z realizację inwestycji
20/07/23 10:57  brak uprawnień AQUA SA (10/2023) Raport okresowy za II kwartał 2023 r.
13/07/23 12:52 AQUA: Poziom nakładów na środki trwałe w budowie po dwóch kwartałach roku 2023
30/06/23 12:35 AQUA: Zmiana planowanego terminu zakończenia realizacji inwestycji Park Edukacji Ekologicznej "AQUA
23/06/23 12:01  brak uprawnień Aqua wypłaci 0,23 zł dywidendy na akcję
22/06/23 12:31 AQUA: Wniesienie przez Veolia Central and Eastern Europe SA pozwu o ustalenie nieistnienia, ewentualnie stwierdzenie nieważności, ewentualnie uchylenie uchwał ZWZ 2023
12:25  brak uprawnień AQUA SA (9/2023) Wniesienie przez Veolia Central and Eastern Europe SA pozwu o ustalenie nieistnienia,ewentualnie stwierdzenie nieważności, ewentualnie uchylenie uchwał ZWZ 2023