Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.22, godz. 22:48
kontakt
POLIMEXMS

Komunikaty

18/07/24 23:39 POLIMEX-MOSTOSTAL: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ Spółki.
23:33 POLIMEX-MOSTOSTAL: Treść uchwał, które nie zostały podjęte przez ZWZ Spółki.
23:26 POLIMEX-MOSTOSTAL: Treść uchwał podjętych przez ZWZ Spółki.
16/07/24 17:12  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii S spółki POLIMEX MOSTOSTAL S.A.
10/07/24 15:33  brak uprawnień Polimex ma umowę na modernizację zabepieczenia granicy z Białorusią za 117,3 mln zł
15:24 POLIMEX-MOSTOSTAL: Zawarcie istotnej umowy przez Emitenta.
27/06/24 09:21 POLIMEX-MOSTOSTAL: Zawarcie istotnej umowy podwykonawczej przez podmiot zależny Emitenta.
25/06/24 18:14  brak uprawnień RN Polimex Mostostal wybrała Jakuba Stypułę na p.o. prezesa spółki od 8 VII
17:56 POLIMEX-MOSTOSTAL: Powołanie członka Zarządu Emitenta.
24/06/24 13:50 POLIMEX-MOSTOSTAL: Treść uchwał podjętych przez ZWZ Spółki oraz ogłoszenie przerwy w obradach.
20/06/24 15:07 POLIMEX-MOSTOSTAL: Zawarcie istotnej umowy podwykonawczej przez podmiot zależny Emitenta.
14/06/24 22:32 POLIMEX-MOSTOSTAL: Zamiana obligacji zamiennych na akcje Spółki.
04/06/24 17:28 POLIMEX-MOSTOSTAL: Korekta błędu w projekcie uchwały na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
28/05/24 22:04 POLIMEX-MOSTOSTAL: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
27/05/24 07:48  brak uprawnień Portfel zamówień grupy Polimex-Mostostal ma wartość ok. 8,52 mld zł