Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.09, godz. 21:59
kontakt
COMARCH

Komunikaty

12/07/22 08:07  brak uprawnień DM BOŚ obniżył cenę docelową Comarchu do 208,7 zł
28/06/22 16:38 COMARCH: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na WZA Comarch S.A.
 brak uprawnień Comarch wypłaci 4 zł dywidendy na akcję
16:37 COMARCH: Powołanie Rady Nadzorczej Comarch S.A. dnia 28 czerwca 2022 r.
16:34 COMARCH: Powołanie osób zarządzających Comarch S.A. dnia 28 czerwca 2022 r.
16:33 COMARCH: Uchwała WZA Comarch SA w sprawie wypłaty dywidendy
16:32 COMARCH: Treść uchwał podjętych przez WZA Comarch S.A. dnia 28 czerwca 2022 r.
01/06/22 14:08  brak uprawnień COMARCH SA (3/2022) Opinia Rady Nadzorczej na temat projektów uchwał na WZA Comarch S.A.
13:37 COMARCH: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Comarch S.A. na dzień 28 czerwca 2022 roku oraz projekty uchwał
12:27  brak uprawnień COMARCH SA (2/2022) Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Comarch S.A. za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku oraz ocena sytuacji Spółki- modyfikacja treści
11:47  brak uprawnień Comarch chce wypłacić 4 zł dywidendy na akcję
11:37 COMARCH: Opinia Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku netto za rok 2021
30/05/22 11:24  brak uprawnień Haitong Bank obniżył cenę docelową akcji Comarchu do 172 zł
23/05/22 13:27  brak uprawnień Comarch ma większy backlog o 12,7 proc. rdr, planuje akwizycje i wzrost zatrudnienia
20/05/22 19:30  brak uprawnień Comarch miał w I kw. 2022 roku 32,4 mln zł zysku netto jednostki dominującej, powyżej konsensusu (opis)