Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.12.05, godz. 03:46
kontakt
PGFGROUP

Komunikaty

01/12/23 19:04 POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA: POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
18:59 POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA: korekta raportu jednostkowego za III kw.2022 opublikowanego w dniu 28.11.2022r.
29/11/23 18:05 POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA: POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
23/10/23 18:09 POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZA w dniu 23 października 2023r.
17:45 POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA: Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. w dniu 23 października 2023r.
19/10/23 12:25  brak uprawnień GPW: w sprawie wznowienia obrotu akcjami spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A
10:00  brak uprawnień GPW odwiesiła obrót akcjami PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna
17/10/23 21:09 POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA: POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
04/10/23 21:18 POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA: Uzupełnienie raportu bieżącego nr 26/2023 "Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. wraz z projektem uchwał".
13:55  brak uprawnień GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A.
27/09/23 19:40 POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA: Wniosek Akcjonariusza o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 23 października 2023 roku.
18:46 POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA: Zmiana terminu publikacji raportu za I półrocze 2023 roku.
26/09/23 20:15 POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. wraz z projektem uchwał.
20/09/23 18:17 POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA: Rezygnacja Prezesa Zarządu.
12:46  brak uprawnień GPW: w sprawie wznowienia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A.