Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.09, godz. 22:23
kontakt
VRG

Komunikaty

03/08/22 06:30  brak uprawnień VRG przygotowuje się na spowolnienie popytu, wyprzedając zapasy; podtrzymuje cele na '22 (wywiad)
02/08/22 15:10  brak uprawnień Przychody VRG w lipcu wyniosły 110,5 mln zł, wzrost o 1,5 proc. rdr
14:55 VRG S.A.: Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży oraz szacunkowa marża ze sprzedaży osiągnięte przez Grupę Kapitałową VRG S.A. w lipcu 2022 roku.
07/07/22 17:41 VRG S.A.: Powołanie Wiceprezesa Zarządu
04/07/22 17:13 VRG S.A.: Zmiana umowy kredytowej zawartej przez jednostkę zależną od Emitenta
14:42  brak uprawnień Przychody VRG w czerwcu wyniosły 111,9 mln zł, wzrost o 6,4 proc. rdr
14:32 VRG S.A.: Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży oraz szacunkowa marża ze sprzedaży osiągnięte przez Grupę Kapitałową VRG S.A. w czerwcu 2022 roku.
28/06/22 18:43 VRG S.A.: Zmiana umowy kredytowej zawartej przez Spółkę
27/06/22 14:43 VRG S.A.: Informacja o transakcji na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR.
21/06/22 20:22 VRG S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu VRG S.A. w dniu 21 czerwca 2022 roku
18:41 VRG S.A.: Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu VRG S.A. w dniu 21 czerwca 2022 r.
14:38  brak uprawnień VRG wypłaci 0,17 zł dywidendy na akcję
14:32 VRG S.A.: Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy
08/06/22 15:55 VRG S.A.: Zgłoszenie projektu uchwały na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 21 czerwca 2022 r.
07/06/22 13:09 VRG S.A.: Uzupełnienie projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 21 czerwca 2022 r.