Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.04, godz. 04:56
kontakt
ALTA

Komunikaty

30/06/22 19:27 ALTA: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki dnia 30.06.2022r.
18:59 ALTA: Powołanie Rady Nadzorczej ALTA S.A. na nową kadencję
18:45 ALTA: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTA S.A. w dniu 30.06.2022r.
29/06/22 17:15 ALTA: Zgłoszenie kandydatów do Rady Nadzorczej Spółki
24/06/22 14:48 ALTA: Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej Spółki
21/06/22 18:45 ALTA: Umowa sprzedaży nieruchomości w inwestycji Miasteczko Siewierz Jeziorna
02/06/22 16:34 ALTA: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ALTA S.A.
25/05/22 17:14 ALTA: ALTA formularz raportu kwartalnego
27/04/22 17:42 ALTA: ALTA formularz raportu rocznego
09/03/22 12:26 ALTA: Komunikat w związku z sytuacją polityczno - gospodarczą na terytorium Ukrainy oraz wprowadzeniem przez Prezesa Rady Ministrów stopnia alarmowego CRP na terytorium Polski
28/02/22 17:05 ALTA: Informacja w sprawie zawarcia umowy przeniesienia prawa własności nieruchomości
31/01/22 16:59 ALTA: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022r.
13/12/21 20:11 ALTA: Asymilacja akcji serii H z akcjami Spółki będącymi w obrocie giełdowym
10/12/21 19:37 ALTA: Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii H. Ustalenie daty pierwszego notowania akcji serii H po asymilacji
17:46  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych serii H spółki ALTA S.A.