Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.04, godz. 09:49
kontakt
SUWARY

Komunikaty

24/05/23 15:31 SUWARY: Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
19/05/23 15:09 SUWARY: Ogłoszenie przymusowego wykupu akcji Spółki oraz zawieszenie obrotu akcjami Spółki
08:42  brak uprawnień GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki SUWARY S.A.
07:46  brak uprawnień Plast-Box ogłasza przymusowy wykup akcji Suwar
07:40  brak uprawnień Informacja o zamiarze nabycia akcji SUWARY S.A. w drodze przymusowego wykupu
10/05/23 18:46 SUWARY: Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki
12:15 SUWARY: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 10.05.2023 r.
12:08 SUWARY: Informacja o treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Suwary S.A. w dniu 10.05.2023 r.
28/04/23 14:20 SUWARY: Powołanie Prezesa Zarządu Spółki
27/04/23 11:35 SUWARY: Rezygnacja z pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki
21/04/23 13:05 SUWARY: Informacja o zmianie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Suwary S.A. zwołanego na dzień 10 maja 2023 r.
19/04/23 14:32 SUWARY: Zgłoszenie przez akcjonariusza żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Suwary S.A. zwołanego na dzień 10 maja 2023 r.
12:33 SUWARY: Rezygnacja z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki
18/04/23 15:54 SUWARY: Rezygnacja z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki
14/04/23 20:28 SUWARY: Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Suwary S.A. na dzień 10 maja 2023 r.