Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.09, godz. 22:23
kontakt
SUWARY

Komunikaty

03/08/22 14:04  brak uprawnień Spółka zależna Suwar ma umowę z Selena Industrial Technologies o wartości ok. 47 mln zł
13:51 SUWARY: Otrzymanie dwustronnie podpisanej istotnej umowy przez spółkę zależną Kartpol Group sp. z o.o.
30/06/22 17:33 SUWARY: SUWARY formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
22/06/22 13:33  brak uprawnień SUWARY SA (1/2022) Suwary Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
21/04/22 16:56 SUWARY: Jednostronne podpisanie istotnej umowy przez spółkę zależną Kartpol Group sp. z o.o.
30/03/22 13:44  brak uprawnień Suwary wypłacą 1,15 zł dywidendy na akcję
13:37 SUWARY: Wypłata dywidendy
13:34 SUWARY: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 30.03.2022 r.
13:28 SUWARY: Informacja o treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Suwary S.A. w dniu 30.03.2022 r.
28/03/22 16:15 SUWARY: Zgłoszenie kandydatów na Członków Rady Nadzorczej Suwary S.A.
25/03/22 20:28 SUWARY: Zgłoszenie kandydatów na Członków Rady Nadzorczej Suwary S.A.
04/03/22 13:24 SUWARY: Ogłoszenie Zarządu Suwary S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 30 marca 2022 r.
25/02/22 17:02 SUWARY: SUWARY formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
23/02/22 19:42 SUWARY: Wybór biegłego rewidenta do badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021/2022 i 2022/2023 oraz przeglądów półrocznych.
19:41  brak uprawnień Władze Suwar rekomendują 1,15 zł dywidendy na akcję