Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.21, godz. 21:53
kontakt
RAFAMET

Komunikaty

12/09/23 18:10 RAFAMET: RAFAMET formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
31/08/23 14:15 RAFAMET: Zawarcie przez spółkę zależną Odlewnia Rafamet Sp. z o.o. aneksów do umów z Bankiem Millennium S.A.
30/08/23 11:36 RAFAMET: Zawarcie aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym z bankiem mBank S.A.
24/08/23 12:47 RAFAMET: Zawarcie umowy z firmą TOO "Obedinennoye zheleznodorozhnoye khozyaystvo" z Kazachstanu.
21/08/23 15:38 RAFAMET: Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie Spółki.
27/07/23 13:58 RAFAMET: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu RAFAMET S.A. zwołanym na dzień 28 czerwca 2023 r. i zakończonym dnia 27 lipca 2023 r.
13:51 RAFAMET: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAMET S.A. zwołane na dzień 28 czerwca 2023 r. i zakończone dnia 27 lipca 2023 r.
14/07/23 13:59 RAFAMET: Zawarcie przez spółkę zależną ODLEWNIA RAFAMET Sp. z o.o. aneksu do umowy o dofinansowanie projektu badawczo - rozwojowego z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.
29/06/23 14:04 RAFAMET: Zawarcie umowy z firmą Industrial Park LVZ Ltd z Bułgarii.
28/06/23 14:22 RAFAMET: Ogłoszenie przerwy w obradach ZWZ RAFAMET S.A. oraz treść podjętych do przerwy uchwał.
26/06/23 12:17 RAFAMET: Zawarcie aneksu do umowy o limit wierzytelności z Bankiem BNP Paribas S.A.
22/06/23 13:51 RAFAMET: Zawarcie umowy z firmą Companhia do Metropolitano de So Paulo - Metrô z Brazylii.
14/06/23 15:20 RAFAMET: Zawarcie z KUKE umowy o udzielanie gwarantowanych przez Skarb Państwa gwarancji ubezpieczeniowych.
07/06/23 14:03 RAFAMET: Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej Odlewnia Rafamet Sp. z o.o.
01/06/23 12:19 RAFAMET: Likwidacja spółki zależnej HEBEI RAFAMET MACHINERY Co., Ltd w Chinach.