Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.17, godz. 19:29
kontakt
RAFAMET

Komunikaty

11/08/22 13:19 RAFAMET: Zawarcie przez Odlewnię RAFAMET Sp. z o.o. umowy pożyczki z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A.
05/08/22 11:35 RAFAMET: Zawarcie przez RAFAMET S.A. umowy pożyczki z Odlewnią RAFAMET Sp. z o.o.
03/08/22 15:22 RAFAMET: Ogłoszenie przerwy w obradach ZWZ RAFAMET S.A. oraz treść podjętych do przerwy uchwał.
02/08/22 14:02 RAFAMET: Projekt uchwały zgłoszony przez Akcjonariusza do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A. zwołanego na dzień 3 sierpnia 2022 r.
14/07/22 14:07 RAFAMET: Zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 3 sierpnia 2022 r.
12/07/22 17:11 RAFAMET: Wniosek akcjonariusza o umieszczenie określonej sprawy w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A. zwołanego na dzień 3 sierpnia 2022 r.
07/07/22 14:40 RAFAMET: Korekta raportu bieżącego nr 35/2022.
06/07/22 13:55 RAFAMET: Informacja o członku Rady Nadzorczej RAFAMET S.A.
11:33 RAFAMET: Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAMET S.A. w dniu 3 sierpnia 2022 r.
11:16 RAFAMET: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A. na dzień 3 sierpnia 2022 r.
29/06/22 15:27 RAFAMET: Zawarcie umowy z firmą Koleje Dolnośląskie S.A. w Legnicy.
13:57 RAFAMET: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu RAFAMET S.A. zwołanym na dzień 14 czerwca 2022 r. i zakończonym dnia 27 czerwca 2022 r.
27/06/22 14:23 RAFAMET: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej RAFAMET S.A.
14:18 RAFAMET: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAMET S.A. zwołane na dzień 14 czerwca 2022 r. i zakończone dnia 27 czerwca 2022 r.
21/06/22 13:24 RAFAMET: Zawarcie przez RAFAMET S.A. umowy pożyczki z ODLEWNIĄ RAFAMET Sp. z o.o.