Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.30, godz. 23:20
kontakt
STALEXP

Komunikaty

30/03/23 15:30 STALEXPORT AUTOSTRADY: Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VIA4 S.A. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022
28/03/23 15:28 STALEXPORT AUTOSTRADY: Kandydatka do Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A.
23/03/23 18:46 STALEXPORT AUTOSTRADY: Korekta raportu bieżącego nr 12/2023
08/03/23 16:07  brak uprawnień Stalexport planuje wypłacić 0,2 zł dywidendy na akcję
15:54 STALEXPORT AUTOSTRADY: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. na dzień 4 kwietnia 2023 roku, projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz Sprawozdanie o wynagrodzeniach w roku obrotowym 2022
07/03/23 15:59 STALEXPORT AUTOSTRADY: Przebudowa odwodnienia autostrady A4 - Część VI
08:22 STALEXPORT AUTOSTRADY: STALEXPORT AUTOSTRADY
08:16 STALEXPORT AUTOSTRADY: STALEXPORT AUTOSTRADY
03/03/23 14:08 STALEXPORT AUTOSTRADY: Pozytywna ocena Rady Nadzorczej dotycząca wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022 oraz wypłaty dywidendy
28/02/23 15:49 STALEXPORT AUTOSTRADY: Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A.
27/02/23 14:14  brak uprawnień Zarząd Stalexportu rekomenduje 0,2 zł dywidendy na akcję
14:04 STALEXPORT AUTOSTRADY: Wniosek Zarządu Stalexport Autostrady S.A. w sprawie podziału zysku netto za rok 2022 oraz wypłaty dywidendy
13:36 STALEXPORT AUTOSTRADY: Zmiana terminu publikacji raportów okresowych Stalexport Autostrady S.A. w roku obrotowym 2023
24/02/23 14:06  brak uprawnień STALEXPORT AUTOSTRADY SA (1/2023) Stalexport Autostrady Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
10/02/23 14:05 STALEXPORT AUTOSTRADY: Postępowanie wyjaśniające Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - wezwanie Stalexport Autostrada Małopolska S.A. do złożenia informacji i dokumentów