Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.09, godz. 22:08
kontakt
RELPOL

Komunikaty

01/08/22 11:31 RELPOL: Podpisanie aneksu do znaczącej umowy kredytowej
08/07/22 14:13 RELPOL: Zarejestrowanie zmian w Statucie Spółki oraz tekst jednolity Statutu.
27/06/22 12:51 RELPOL: Lista akcjonariuszy powyżej 5% na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
24/06/22 15:11 RELPOL: Uchwały podjęte i nie podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
15:09 RELPOL: Powołanie osób nadzorujących Spółkę
24/05/22 06:51  brak uprawnień DM BDM obniżył wycenę akcji Relpolu do 11,1 zł, nadal zaleca ich kupno
19/05/22 16:21 RELPOL: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Relpol wraz z porządkiem obrad i projektami uchwał.
18/05/22 17:09  brak uprawnień Zarząd Relpolu rekomenduje przeznaczenie zysku netto za '21 na kapitał zapasowy
17:04 RELPOL: RELPOL formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
17:01 RELPOL: Rekomendacja Zarządu dotycząca przeznaczenia zysku netto za rok 2021
28/04/22 07:54 RELPOL: RELPOL
07:50 RELPOL: RELPOL
17/03/22 14:28 RELPOL: Wstępne wyniki finansowe Relpol S.A. za 2021 r.
25/02/22 14:40  brak uprawnień Zakład Relpolu na Ukrainie wstrzymał działalność; montaż wyrobów ma przejąć zakład w Żarach
14:13 RELPOL: Aktualizacja informacji na temat sytuacji na Ukrainie w kontekście działalności Relpol S.A.