Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.09, godz. 22:41
kontakt
RAFAKO

Komunikaty

06/08/22 08:58  brak uprawnień Rafako otrzymało arbitrażowy wyrok częściowy dot. umowy na budowę bloku kogeneracyjnego na Litwie
05/08/22 23:28 RAFAKO: Otrzymanie przez Emitenta arbitrażowego wyroku częściowego, dotyczącego sporu w przedmiocie umowy na "Budowę bloku kogeneracyjnego opalanego biopaliwem, składającego się z kotłów ze złożem fluidalnym, instalacji składowania i podawania biopaliwa oraz systemu oczyszczania spalin" w ramach budowy nowej elektrociepłowni w Wilnie.
21:41  brak uprawnień Spółka zależna Rafako ma umowę dot. prac przy bloku w Jaworznie
20:19 RAFAKO: Zawarcie przez spółkę zależną Emitenta umowy z Nowe Jaworzno Grupa TAURON sp. z o.o.
17:00 RAFAKO: Zawarcie umowy o mediację z Nowe Jaworzno Grupa TAURON sp. z o.o. oraz sporządzenie wniosku o mediację do Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.
16:48  brak uprawnień Tauron, Rafako i Mostostal Warszawa przeprowadzą mediacje ws. bloku w Jaworznie
03/08/22 14:46 RAFAKO: Otrzymanie informacji o zatwierdzeniu przez Sąd porozumienia zawartego przez Emitenta z PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
02/08/22 17:00  brak uprawnień Sąd wydał postanowienie ws. zatwierdzenia ugody Rafako i JSW Koks
16:47 RAFAKO: Otrzymanie informacji o nieprawomocnym zatwierdzeniu przez Sąd ugody zawartej pomiędzy Emitentem i JSW KOKS S.A. z siedzibą w Zabrzu.
29/07/22 21:22 RAFAKO: Uzgodnienie woli przedłużenia terminu zamknięcia transakcji przewidzianej w Umowie Warunkowej Sprzedaży akcji Emitenta.
28/07/22 14:02 RAFAKO: ykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ RAFAKO S.A. w dniu 28 lipca 2022 roku.
14:01 RAFAKO: Informacja o ogłoszeniu przerwy w obradach i treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAKO S.A. w dniu 28 lipca 2022 roku do momentu ogłoszenia tej przerwy.
27/07/22 16:30 RAFAKO: Zawarcie aneksu do Umowy limitu kredytowego wielocelowego z Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
08/07/22 19:42  brak uprawnień Rafako ma ugodę z Mostostalem Warszawa na mocy której otrzyma 15,4 mln zł
19:28 RAFAKO: Zawarcie ugody z Mostostal Warszawa S.A.