Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.17, godz. 17:59
kontakt
PKO

Komunikaty

16/08/22 10:44 brak uprawnień PSP w najbliższych tygodniach ogłosi konkretne działania dot. ekspansji zagranicznej - prezes
11/08/22 06:36 brak uprawnień JP Morgan obniżył rekomendację dla PKO BP do "neutralnie"
09/08/22 16:11 brak uprawnień Paweł Gruza zastąpi Iwonę Dudę na stanowisku prezesa PKO BP
15:59 PKOBP (PKO BP SA): Zmiany w składzie Zarządu PKO Banku Polskiego S.A.
13:09 brak uprawnień Iwona Duda złożyła rezygnację z funkcji prezesa PKO BP, nowym prezesem Paweł Gruza - media
08/08/22 18:35 brak uprawnień PKO BP ustanowi program emisji euroobligacji o wartości do 4 mld euro
18:25 PKOBP (PKO BP SA): Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia programu emisji euroobligacji PKO Banku Polskiego S.A.
17:54 brak uprawnień Iwona Duda złoży rezygnację z funkcji prezesa PKO BP - media
01/08/22 19:42 brak uprawnień PKO BP zrezygnował z emisji obligacji podporządkowanych
19:28 PKOBP (PKO BP SA): Decyzja o niekontynuowaniu prac zmierzających do przeprowadzenia emisji obligacji podporządkowanych oraz rezygnacji z wykonania opcji call w odniesieniu do wyemitowanych obligacji podporządkowanych
26/07/22 11:02 brak uprawnień Raiffeisen podniósł rekomendacje dla mBanku i Santander BP, obniżył dla PKO BP
25/07/22 10:53 brak uprawnień Grupa Kęty ma aneks do umowy kredytowej z PKO BP; kwota kredytu zwiększona zostanie do 400 mln zł
15/07/22 14:12 brak uprawnień PKO BP szacuje negatywny wpływ wakacji kredytowych w III kw. na ok. 3 mld zł, wyniki w II kw. obciąży rezerwa na kredyty CHF (opis)
13:58 brak uprawnień Wakacje kredytowe obciążą wyniki PKO BP w III kw., w II kw. bank zwiększy koszt ryzyka prawnego związanego z kredytami CHF
13:45 PKOBP (PKO BP SA): Istotne zdarzenia mające wpływ na wyniki Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. w drugim kwartale i drugim półroczu 2022 r.