Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.26, godz. 16:34
kontakt
BBI_DEV

Komunikaty

20/02/24 17:00 BBI DEVELOPMENT SA: Ujawnienie stanu posiadania akcji przez FRAM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.
31/01/24 15:25 BBI DEVELOPMENT SA: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku
29/12/23 13:49  brak uprawnień Nationale-Nederlanden OFE sprzedał posiadane akcje BBI Development
13:36 BBI DEVELOPMENT SA: Ujawnienie stanu posiadania akcji przez Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny
28/12/23 16:50 BBI DEVELOPMENT SA: Ujawnienie stanu posiadania akcji przez FRAM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
21/12/23 17:54 BBI DEVELOPMENT SA: Zawiadomienie od Porozumienia Akcjonariuszy
14/12/23 18:17 BBI DEVELOPMENT SA: Stwierdzenie przez sąd nieważności Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu nad jeziorem Łańskim w Rybakach - wyrok nieprawomocny (projekt "Rybaki-Łańsk").
07/12/23 17:14 BBI DEVELOPMENT SA: Wniesienie nieruchomości projektu deweloperskiego "Rybaki - Łańsk" do współkontrolowanej przez Emitenta spółki celowej.
28/11/23 23:29 BBI DEVELOPMENT SA: BBI DEVELOPMENT SA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
24/11/23 19:01 BBI DEVELOPMENT SA: Aktualizacja wyceny aktywów Emitenta w toku prac nad raportem za trzeci kwartał 2023 r.
29/10/23 21:16 BBI DEVELOPMENT SA: Zawiadomienie o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR
27/10/23 14:16 BBI DEVELOPMENT SA: Zawiadomienie od Porozumienia Akcjonariuszy
16/10/23 18:26 BBI DEVELOPMENT SA: Zawiadomienie o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR
06/10/23 21:52 BBI DEVELOPMENT SA: Zawiadomienie o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR
29/09/23 17:10 BBI DEVELOPMENT SA: BBI DEVELOPMENT SA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego