Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.24, godz. 08:22
kontakt
BBI_DEV

Komunikaty

20/03/23 10:15 BBI DEVELOPMENT SA: Nabycie akcji w ramach programu skupu akcji własnych
15/03/23 14:30 BBI DEVELOPMENT SA: Zawarcie listu intencyjnego dotyczącego prowadzenia negocjacji w celu zawarcia konsorcjum dla realizacji inwestycji infrastrukturalnej.
13/03/23 10:58 BBI DEVELOPMENT SA: Nabycie akcji w ramach programu skupu akcji własnych
07/03/23 18:45 BBI DEVELOPMENT SA: Przesunięcie terminu wniesienia nieruchomości do spółki celowej w projekcie "Roma Tower" (aktualizacja informacji poufnej).
06/03/23 10:24 BBI DEVELOPMENT SA: Nabycie akcji w ramach programu skupu akcji własnych
01/03/23 18:21 BBI DEVELOPMENT SA: Publikacja Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu nad jeziorem Łańskim w Rybakach (projekt "Rybaki-Łańsk")
28/02/23 19:58 BBI DEVELOPMENT SA: Zmiany w harmonogramie realizacji Umowy Inwestycyjnej z 10 listopada 2021 roku w projekcie "Roma Tower" (aktualizacja informacji poufnych).
27/02/23 10:17 BBI DEVELOPMENT SA: Nabycie akcji w ramach programu skupu akcji własnych
22/02/23 13:57 BBI DEVELOPMENT SA: Wykup i umorzenie obligacji Emitenta (serii BBI0223) o łącznej wartości nominalnej 14,33 mln zł
13:49 BBI DEVELOPMENT SA: Wykup i umorzenie obligacji Emitenta (serii BBD0223) o łącznej wartości nominalnej 13,5 mln zł
12:27 BBI DEVELOPMENT SA: Emisja obligacji serii BBD0225 o wartości nominalnej 26.000 tys zł
21/02/23 15:36 BBI DEVELOPMENT SA: Zawiadomienie przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce o wygaśnięciu zastawu na akcjach wyemitowanych przez Emitenta.
15/02/23 20:35 BBI DEVELOPMENT SA: Zawiadomienie przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce o wygaśnięciu zastawu na akcjach wyemitowanych przez Emitenta.
13:42 BBI DEVELOPMENT SA: Uchwała o emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej nie mniejszej niż 25 mln zł i nie większej niż 26 mln zł
13/02/23 11:06 BBI DEVELOPMENT SA: Nabycie akcji w ramach programu skupu akcji własnych