Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.06, godz. 07:01
kontakt
BBI_DEV

Komunikaty

04/07/22 12:03 BBI DEVELOPMENT SA: Nabycie akcji w ramach programu skupu akcji własnych
01/07/22 15:05 BBI DEVELOPMENT SA: Zawiadomienie o zawarciu porozumienia akcjonariuszy celem nabywania akcji BBI Development S.A. (art. 69 ustawy o ofercie)
22/06/22 19:19 BBI DEVELOPMENT SA: Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BBI Development S.A. w dniu 21 czerwca 2022 roku.
21/06/22 17:14 BBI DEVELOPMENT SA: Powołanie Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
17:03 BBI DEVELOPMENT SA: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 21 czerwca 2022 roku
20/06/22 10:19 BBI DEVELOPMENT SA: Nabycie akcji w ramach programu skupu akcji własnych
13/06/22 11:54 BBI DEVELOPMENT SA: Nabycie akcji w ramach programu skupu akcji własnych
07/06/22 09:27 BBI DEVELOPMENT SA: Zawiadomienie o ustanowieniu przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce zastawu na akcjach wyemitowanych przez Emitenta.
06/06/22 21:55 BBI DEVELOPMENT SA: Zawiadomienie o ustanowieniu przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce zastawu na akcjach wyemitowanych przez Emitenta.
17:52 BBI DEVELOPMENT SA: Zawiadomienie o ustanowieniu przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce zastawu na akcjach wyemitowanych przez Emitenta.
30/05/22 22:06 BBI DEVELOPMENT SA: BBI DEVELOPMENT SA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
27/05/22 13:47  brak uprawnień Zarząd BBI Development uchwalił program skupu max. 926 tys. akcji własnych
13:29 BBI DEVELOPMENT SA: Uchwalenie Programu Skupu Akcji Własnych.
24/05/22 18:21 BBI DEVELOPMENT SA: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21 czerwca 2022 roku wraz z projektami uchwał.
29/04/22 19:59 BBI DEVELOPMENT SA: BBI DEVELOPMENT SA