Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.09, godz. 21:58
kontakt
MOST_ZAB

Komunikaty

09/08/22 13:11 MOSTALZAB: Informacja o nabyciu akcji Spółki przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR
05/08/22 16:14 MOSTALZAB: Informacja o nabyciu akcji Spółki przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR
11:07 MOSTALZAB: Zawarcie przez spółkę zależną aneksu do umowy na realizację projektu dla ArcelorMittal Poland S.A.
27/07/22 11:24 MOSTALZAB: Zawarcie aneksu do umowy o współpracy w zakresie udzielania gwarancji ubezpieczeniowych z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A.
25/07/22 14:00 MOSTALZAB: Zawarcie przez spółkę zależną umowy o udzielanie gwarancji ubezpieczeniowych z PZU S.A.
22/07/22 13:10 MOSTALZAB: Informacja o nabyciu akcji Spółki przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR
21/07/22 12:24  brak uprawnień Spółka zależna Mostostalu Zabrze ma umowę za 167,2 mln zł
12:07 MOSTALZAB: Podpisanie umowy przez spółkę zależną z Mercury Engineering Polska Sp. z o.o.
19/07/22 17:49 MOSTALZAB: Informacja o nabyciu akcji Spółki przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR
17:34 MOSTALZAB: Otrzymanie zawiadomienia o przekroczeniu progu 33 1/3% ogólnej liczby głosów w Spółce
17:26 MOSTALZAB: Informacja o nabyciu akcji Spółki przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR
10:07 MOSTALZAB: Podpisanie umowy przez spółkę zależną z ArcelorMittal Poland S.A.
01/07/22 15:10 MOSTALZAB: Zmiana umowy z KUKE S.A.
30/06/22 15:53 MOSTALZAB: Zawarcie przez spółkę zależną aneksu do umowy ramowej o udzielanie gwarancji kontraktowych z mBank S.A.
13:49 MOSTALZAB: Zawarcie przez spółkę zależną aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym z mBank S.A.