Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.22, godz. 21:32
kontakt
MOSTALZAB

Komunikaty

18/07/24 16:22  brak uprawnień Mostostal Zabrze obejmie 30,8 mln akcji spółki Polwax
16:06 MOSTALZAB: Podjęcie decyzji w sprawie objęcia przez MOSTOSTAL ZABRZE S.A. akcji nowej emisji POLWAX S.A.
17/07/24 15:49 MOSTALZAB: Zmiana umowy z KUKE S.A.
16/07/24 18:51 MOSTALZAB: Otrzymanie zawiadomienia o zmniejszeniu udziału o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów w MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
14:31 MOSTALZAB: Informacja o transakcji na akcjach Spółki otrzymana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR
14:24 MOSTALZAB: Informacje o transakcjach na akcjach Spółki otrzymane w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR
15/07/24 13:15 MOSTALZAB: Informacja o transakcjach na akcjach Spółki otrzymana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR
12/07/24 14:31 MOSTALZAB: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów MOSTOSTAL ZABRZE S.A. w związku z nabyciem akcji własnych
10/07/24 14:48  brak uprawnień Mostostal Zabrze kupi 4.580.000 akcji własnych
14:40 MOSTALZAB: Informacja o wynikach skupu akcji własnych Spółki
01/07/24 13:34  brak uprawnień BM Banku Millennium podwyższyło cenę docelową akcji Mostostalu Zabrze do 5,9 zł
27/06/24 17:16 MOSTALZAB: Podpisanie przez spółkę zależną umowy z Hüttenwerke Krupp Mannesmann GmbH
15:54 MOSTALZAB: Zawarcie przez spółkę zależną - MOSTOSTAL ZABRZE Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. nowej umowy ramowej dla linii wieloproduktowej z mBank S.A.
26/06/24 14:29 MOSTALZAB: Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na NWZ w dniu 26 czerwca 2024 r.
14:27 MOSTALZAB: Powołanie Członka Rady Nadzorczej Emitenta