Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.09, godz. 22:55
kontakt
MOST_WWA

Komunikaty

05/08/22 16:48  brak uprawnień Tauron, Rafako i Mostostal Warszawa przeprowadzą mediacje ws. bloku w Jaworznie
03/08/22 13:38 MOSTALWAR: Informacja w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty - Kompleksowe zagospodarowanie tarasów oraz odbudowa skrzydła północnego ZKP w Szczecinie
22/07/22 23:06 MOSTALWAR: Zawarcie umowy na modernizację części technologicznej elektrowni ESP Porąbka-Żar
13/07/22 13:49  brak uprawnień CPK wyłoniło 8 wykonawców budowlanych; umowa ma zostać podpisana w najbliższych dniach
08/07/22 19:42  brak uprawnień Rafako ma ugodę z Mostostalem Warszawa na mocy której otrzyma 15,4 mln zł
01/06/22 15:57  brak uprawnień Oferta Mostostalu Warszawa za ok. 1,06 mld zł najtańsza w przetargu GDDKiA
24/05/22 07:27 MOSTALWAR: MOSTALWAR formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
07:25 MOSTALWAR: MOSTALWAR formularz raportu kwartalnego
23/05/22 14:46 MOSTALWAR: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Mostostalu Warszawa S.A.
14:44 MOSTALWAR: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostalu Warszawa S.A.
19/05/22 15:05 MOSTALWAR: Zmiana terminu publikacji jednostkowego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I kwartał 2022 r.
29/04/22 08:18  brak uprawnień Mostostal Warszawa szacuje zysk netto j.d. w I kwartale na 0,7 mln zł
07:55 MOSTALWAR: Szacunkowe wyniki za I kwartał 2022 roku
26/04/22 15:42 MOSTALWAR: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
15/04/22 07:50  brak uprawnień Portfel zleceń grupy Mostostal Warszawa na koniec '21 wyniósł 3,4 mld zł