Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.22, godz. 11:07
kontakt
MOST_PK

Komunikaty

10/03/23 14:31 MOSTALPLC: Korekta treści raportów bieżących nr.: 5/2023 z dnia 08.02.2023 r. i 7/2023 z dnia 27.02.2023r.
01/03/23 15:30 MOSTALPLC: Zgłoszenia kandydatów na członka Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A.
27/02/23 14:57 MOSTALPLC: Podpisanie Umowy z NaftoNaftoremont - Naftobudowa Spółka z o.o. z siedzibą w Płocku
24/02/23 13:28 MOSTALPLC: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mostostal Płock S.A. oraz projekty uchwał
08/02/23 08:38 MOSTALPLC: Zawarcie umowy z KTI Poland S.A.
20/01/23 11:42 MOSTALPLC: Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A.
11:30 MOSTALPLC: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. w dniu 20 stycznia 2023 r.
17/01/23 13:18 MOSTALPLC: Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 r.
12/01/23 14:44 MOSTALPLC: Zgłoszenie kandydatów na członka Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A.
21/12/22 13:00 MOSTALPLC: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 20 stycznia 2023 r.
09/12/22 13:15 MOSTALPLC: Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Spółki
29/11/22 08:37 MOSTALPLC: MOSTALPLC formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
28/10/22 12:44 MOSTALPLC: Szacunkowe wyniki Spółki za III kwartał 2022 roku
13/09/22 08:08 MOSTALPLC: MOSTALPLC formularz raportu półrocznego dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub uslugową
08/09/22 10:59 MOSTALPLC: Zmiana terminu przekazania raportu okresowego