Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.29, godz. 13:32
kontakt
MOST_PK

Komunikaty

10/01/24 09:22 MOSTALPLC: Terminy publikacji raportów okresowych w 2024 r.
29/11/23 08:40 MOSTALPLC: MOSTALPLC formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
13/11/23 18:36  brak uprawnień GPW: w sprawie zawieszenia obrotu giełdowego na Catalyst obligacjami na okaziciela serii A18 wyemitowanymi przez GMINĘ MIASTO PŁOCK
07/11/23 10:54  brak uprawnień Mostostal Płock ma umowę ze spółką z Czech na prace budowlano-montażowe za 31,25 mln zł
10:39 MOSTALPLC: Zawarcie umowy z METROSTAV DIZ s.r.o.
27/10/23 13:53  brak uprawnień Mostostal Płock szacuje, że w I-III kw. '23 miał 0,48 mln zł zysku netto
13:29 MOSTALPLC: Szacunkowe wyniki Spółki za III kwartał 2023.
02/10/23 14:51 MOSTALPLC: MOSTALPLC formularz raportu półrocznego dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub uslugową
14:29 MOSTALPLC: Uzupełnienie Raportu okresowego z dnia 29.09.2023 r. ws wyników Spółki za I półrocze 2023 r.
29/09/23 08:23 MOSTALPLC: MOSTALPLC formularz raportu półrocznego dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub uslugową
22/08/23 08:36  brak uprawnień Mostostal Płock szacuje, że w I półroczu '23 miał 0,3 mln zł zysku netto
08:27 MOSTALPLC: Szacunkowe wyniki Spółki za I półrocze 2023 r.
05/07/23 14:13 MOSTALPLC: Podpisanie aneksu do Umowy generalnej o gwarancje ubezpieczeniowe z UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
30/06/23 14:49 MOSTALPLC: Podpisanie aneksu do umowy z dnia 21.08.2021 r. z Bankiem PeKaO S.A. o wielocelowy limit kredytowy.
16/06/23 11:53 MOSTALPLC: Wypłata dywidendy za rok 2022