Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.06, godz. 06:30
kontakt
MENNICA

Komunikaty

04/07/22 10:38 MENNICA: Informacja o istotnym wpływie wyceny posiadanych aktywów Emitenta na sprawozdania finansowe Emitenta
23/06/22 14:16 MENNICA: Zawarcie przez Emitenta aneksu do umowy o wielocelowy limit kredytowy
14:14 MENNICA: Zawarcie aneksu do umowy o limit na gwarancje bankowe
03/06/22 10:06 MENNICA: Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
01/06/22 12:43 MENNICA: Rezygnacja Członka Zarządu
19/05/22 09:59  brak uprawnień Mennica Polska podpisała kontrakt o wartości 91,5 mln USD na budowę podmorskiego światłowodu
08:08 MENNICA: Podpisanie przez spółkę pośrednio zależną od Emitenta znaczącej umowy warunkowej oraz udzielenie gwarancji korporacyjnej przez Emitenta
17/05/22 00:11 MENNICA: MENNICA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
12/05/22 21:50 MENNICA: Powołanie Członków Zarządu na nową kadencję
11/05/22 14:48 MENNICA: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 11 maja 2022 rokuPodstawa prawna
13:37  brak uprawnień Mennica Polska wypłaci 0,7 zł dywidendy na akcję
13:23 MENNICA: Informacja w sprawie podziału zysku za rok 2021
13:16 MENNICA: Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 11 maja 2022 roku
09/05/22 21:34 MENNICA: Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej
29/04/22 06:45  brak uprawnień Potencjał sprzedażowy Mennicy rośnie do 10 ton złota rocznie; spółka chce rozwijać sieć sprzedaży - możliwe akwizycje (wywiad)