Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.30, godz. 16:52
kontakt
MENNICA

Komunikaty

24/03/23 12:13  brak uprawnień EBITDA Mennicy Polskiej w 2022 roku zmniejszyła się do 66,9 mln zł z 116,3 mln zł
00:18 MENNICA: MENNICA
00:17 MENNICA: MENNICA
21/03/23 14:35  brak uprawnień Oferta Mennicy na nabycie akcji Mennica Towers GGH MT wygasła
14:14 MENNICA: Wygaśnięcie oferty spółki zależnej od emitenta nabycia 50% akcji spółki Mennica Towers GGH MT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Warszawie oraz udziałów w spółce GGH MT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
06/02/23 16:01 MENNICA: Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej
31/01/23 14:42 MENNICA: Zawarcie przez Emitenta aneksu do umowy linii wieloproduktowej
18/01/23 11:05 MENNICA: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku
10/01/23 15:14  brak uprawnień Mennica zgodziła się na wydłużenie terminu związania ofertą ws. nabycia akcji Mennica Towers GGH MT
14:57 MENNICA: Otrzymanie przez spółkę zależną od emitenta odpowiedzi na ofertę nabycia 50% akcji spółki Mennica Towers GGH MT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Warszawie oraz udziałów w spółce GGH MT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
02/01/23 14:29 MENNICA: Informacja o istotnym wpływie wyceny posiadanych aktywów Emitenta na sprawozdania finansowe Emitenta
29/12/22 19:37 MENNICA: Otrzymanie notyfikacji o transakcjach dokonanych w trybie art. 19 MAR
17:21 MENNICA: Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej
17:16 MENNICA: Zawiadomienie o ustaniu stosunku dominacji
22/12/22 15:25 MENNICA: Zawarcie przez Emitenta aneksu do umowy linii wieloproduktowej