Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.23, godz. 18:17
kontakt
MENNICA

Komunikaty

01/02/24 18:42  brak uprawnień Nie osiągnięto porozumienia ws. zakupu akcji Mennica Towers GGH MT
18:20 MENNICA: Wygaśnięcie złożonej przez spółkę zależną od Emitenta oferty nabycia 50% akcji spółki Mennica Towers GGH MT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Warszawie
30/01/24 17:42 MENNICA: Zawarcie przez Emitenta aneksu do umowy linii wieloproduktowej
19/01/24 09:13  brak uprawnień Mennica ma zgodę UOKiK na przejęcie kontroli nad Mennica Towers GGH MT
09:00 MENNICA: otrzymanie decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji
12/01/24 12:28 MENNICA: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku
03/01/24 14:44 MENNICA: Informacja o wyborze oferty Emitenta
02/01/24 13:19 MENNICA: Informacja o istotnym wpływie wyceny posiadanych aktywów Emitenta na sprawozdania finansowe Emitenta
29/12/23 14:13 MENNICA: Informacja o wyborze oferty Emitenta w przetargu
21/12/23 20:02 MENNICA: Złożenie przez Emitenta oferty w przetargu
18/12/23 15:54 MENNICA: Złożenie przez Emitenta oferty w przetargu
07/12/23 19:18  brak uprawnień Mennica Polska ma zamówienie z NBP na 131,38 mln zł
19:07 MENNICA: Zamówienie znacznej wartości
06/12/23 18:40 MENNICA: Złożenie przez Emitenta oferty w przetargu
05/12/23 17:26  brak uprawnień Mennica Polska ma umowę z Centralnym Bankiem Kolumbii o wartości 15,8 mln euro