Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.22, godz. 23:03
kontakt
KOGENERA

Komunikaty

05/07/24 12:54 KOGENERA: Odpowiedzi na pytania zadane przez akcjonariusza podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 28 czerwca 2024 r.
01/07/24 19:35 KOGENERA: Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta umowy z ORLEN S.A. na dostawy paliwa gazowego
29/06/24 13:35 KOGENERA: Powołanie Członków Rady Nadzorczej KOGENERACJI S.A.
13:33 KOGENERA: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 20 czerwca 2024 roku i wznowionym po przerwie w dniu 28 czerwca 2024 roku
13:30 KOGENERA: Treść uchwał będących przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. zwołanego na dzień 20 czerwca 2024 roku i wznowionego po przerwie w dniu 28 czerwca 2024 roku
25/06/24 14:28 KOGENERA: Zgłoszenie przez Akcjonariusza PGE Energia Ciepła S.A. kandydatów na Członka Rady Nadzorczej Emitenta
24/06/24 14:33 KOGENERA: Powołanie Wiceprezesów Zarządu
20/06/24 14:00 KOGENERA: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 20 czerwca 2024 roku
13:59 KOGENERA: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. w dniu 20 czerwca 2024 r.
13:57 KOGENERA: Zarządzenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
24/05/24 12:38 KOGENERA: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. na dzień 20 czerwca 2024 roku
21/05/24 07:19 KOGENERA: KOGENERA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
09/05/24 14:00 KOGENERA: Powołanie Członka Rady Nadzorczej
13:59 KOGENERA: Odwołanie członka Rady Nadzorczej KOGENERACJI S.A.
13:58 KOGENERA: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 17 kwietnia 2024 roku i wznowionym po przerwie w dniu 9 maja 2024 roku