Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.09, godz. 21:57
kontakt
KOGENER

Komunikaty

29/07/22 06:41 KOGENERA: Szacunek wybranych danych finansowych i operacyjnych za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r.
13/07/22 13:31 KOGENERA: Powołanie Członka Rady Nadzorczej
24/06/22 15:14  brak uprawnień Kogeneracja wypłaci 0,32 zł dywidendy na akcję za '21
15:07 KOGENERA: Powołanie Członków Rady Nadzorczej
15:05 KOGENERA: Podział zysku netto za rok obrotowy 2021 uchwalony przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOGENERACJI S.A. z dnia 24 czerwca 2022 roku
15:04 KOGENERA: Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOGENERACJI S.A. z dnia 24 czerwca 2022 roku
15:00 KOGENERA: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2022 roku
17/06/22 14:15 KOGENERA: Zgłoszenie przez akcjonariusza Aviva OFE Aviva Santander projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 24 czerwca 2022 r.
15/06/22 14:11 KOGENERA: Zgłoszenie przez akcjonariusza PGE Energia Ciepła S.A. projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 24 czerwca 2022 r.
14:08 KOGENERA: Zgłoszenie przez akcjonariusza PGE Energia Ciepła S.A. kandydata na Członka Rady Nadzorczej Emitenta - korekta
14/06/22 16:12 KOGENERA: Zgłoszenie przez akcjonariusza PGE Energia Ciepła S.A. kandydata na Członka Rady Nadzorczej Emitenta
10/06/22 15:25  brak uprawnień Oferty Kogeneracji i Ciepło-Jawor wygrały aukcję na premię kogeneracyjną - URE
07/06/22 10:28 KOGENERA: Zgłoszenie przez akcjonariusza Aviva OFE Aviva Santander kandydata na Członka Rady Nadzorczej Emitenta
28/05/22 09:43 KOGENERA: Wybór członka Rady Nadzorczej z ramienia pracowników
27/05/22 12:56 KOGENERA: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. na dzień 24 czerwca 2022 r.