Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.09, godz. 22:13
kontakt
IZOSTAL

Komunikaty

04/08/22 13:04 IZOSTAL S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Izostal S.A. w dniu 4 sierpnia 2022 roku.
12:58 IZOSTAL S.A.: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. w dniu 4 sierpnia 2022 roku
05/07/22 10:08 IZOSTAL S.A.: Treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izostal S.A. zwołanego na 4 sierpnia 2022 roku.
10:04 IZOSTAL S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Izostal S.A.
13/06/22 14:29  brak uprawnień Izostal, Ferrum i Stalprofil podpisały umowę na dostawy rur dla Gaz-Systemu
14:00 IZOSTAL S.A.: Zawarcie przez Konsorcjum w składzie: Izostal S.A. (Lider Konsorcjum), Ferrum S.A. (Partner Konsorcjum) oraz Stalprofil S.A. (Partner Konsorcjum) Umowy w zakresie dostaw izolowanych rur stalowych DN700 na rzecz O.G.P. Gaz-System S.A.
20/05/22 10:00 IZOSTAL S.A.: Zawarcie przez Konsorcjum w składzie: Izostal S.A. (Lider Konsorcjum), Ferrum S.A. (Partner Konsorcjum) oraz Stalprofil S.A. (Partner Konsorcjum) Aneksu do Umowy w zakresie dostaw izolowanych rur stalowych DN1000 na rzecz O.G.P. Gaz-System S.A.
19/05/22 07:12 IZOSTAL S.A.: IZOSTAL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
11/05/22 13:01 IZOSTAL S.A.: Wybór oferty Konsorcjum w składzie: Izostal S.A. (Lider Konsorcjum), Ferrum S.A. (Partner Konsorcjum) oraz Stalprofil S.A. (Partner Konsorcjum) jako najkorzystniejszej w zakresie dostaw izolowanych rur stalowych DN700 na rzecz O.G.P. Gaz-System S.A.
29/04/22 08:12 IZOSTAL S.A.: Zamieszczenie na stronie internetowej Izostal S.A. Sprawozdania Grupy Kapitałowej Stalprofil S.A. na temat informacji niefinansowych za rok 2021
27/04/22 12:26 IZOSTAL S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Izostal S.A. w dniu 27 kwietnia 2022 roku.
12:19 IZOSTAL S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. w dniu 27 kwietnia 2022 roku.
11:45  brak uprawnień Izostal wypłaci 0,12 zł dywidendy na akcję
11:44 IZOSTAL S.A.: Powołanie Członków Rady Nadzorczej Izostal S.A.
11:39 IZOSTAL S.A.: Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. o wypłacie dywidendy za 2021 rok.