Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.30, godz. 16:31
kontakt
INTROL

Komunikaty

27/03/23 15:30 INTROL S.A.: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na NWZ INTROL S.A. w dniu 27 marca 2023 r.
15:21 INTROL S.A.: Wypłata dywidendy
15:18  brak uprawnień Introl wypłaci 0,2 zł dywidendy na akcję
15:14 INTROL S.A.: Treść uchwał podjętych na NWZ INTROL S.A. w dniu 27 marca 2023 r.
17/03/23 14:39 INTROL S.A.: Rada Nadzorcza INTROL S.A. pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał NWZ INTROL S.A.
27/02/23 14:56  brak uprawnień NWZ Introlu zdecyduje o wypłacie 0,2 zł dywidendy na akcję
14:39 INTROL S.A.: Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. zwołanego na dzień 27 marca 2023 r.
14:29 INTROL S.A.: Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. zwołanego na dzień 27 marca 2023 r.
14/02/23 13:33 INTROL S.A.: INTROL Pro - ZAP Sp. z o.o. - zawarcie transakcji walutowej typu forward
17/01/23 13:07 INTROL S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 r.
11/01/23 14:58 INTROL S.A.: INTROL Pro - ZAP Sp. z o.o. - zawarcie zamówienia o istotnej wartości przez jednostkę zależną od Emitenta
23/11/22 16:26 INTROL S.A.: IB Systems Sp. z o.o. - zawarcie umowy istotnej przez jednostkę zależną od Emitenta
16/11/22 17:07 INTROL S.A.: INTROL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
03/11/22 17:08 INTROL S.A.: INTROL Pro - ZAP Sp. z o.o. - zawarcie zamówienia o istotnej wartości przez jednostkę zależną od Emitenta
06/10/22 15:57  brak uprawnień INTROL SA (2/2022) Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu Rady Nadzorczej INTROL S.A. za 2021 rok