Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.17, godz. 17:55
kontakt
GTC

Komunikaty

10/08/22 09:48  brak uprawnień GTC zmienia strategię; chce inwestować m.in. w parki innowacji i technologii oraz PRS (opis)
09:36  brak uprawnień GTC zmienia strategię; chce inwestować m.in. w parki innowacji i technologii oraz PRS
09:29 GTC: Rozwój strategiczny i transakcja w ramach nowego sektora działalności GTC
28/07/22 11:01  brak uprawnień GTC sprzedało biurowiec Cascade Office Building w Bukareszcie
05/07/22 17:46 GTC: Rezygnacja członka Zarządu
14/06/22 17:15  brak uprawnień GTC wypłaci 0,28 zł dywidendy na akcję
17:11 GTC: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Globe Trade Centre S.A.
17:10 GTC: Wypłata dywidendy za rok 2021
17:09 GTC: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Globe Trade Centre S.A. w dniu 14 czerwca 2022 r
17:08 GTC: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 14 czerwca 2022 r.
09/06/22 11:31 GTC: Zmiana projektu uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 14 czerwca 2022 r. w sprawie uchylenia dotychczasowego Statutu Spółki i przyjęcia zmienionego Statutu Spółki w nowym brzmieniu
01/06/22 17:31 GTC: Powołanie członka Rady Nadzorczej Globe Trade Centre S.A.
31/05/22 08:44 GTC: Propozycja kandydata na członka Rady Nadzorczej Globe Trade Centre S.A.
19/05/22 21:33 GTC: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 14 czerwca 2022 r.
09:59  brak uprawnień GTC miało w I kw. 14,9 mln euro zysku netto, lekko powyżej oczekiwań; na przebicie prognoz wpłynęły rewaluacje (opinia)