Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.12.04, godz. 10:41
kontakt
SYGNITY

Komunikaty

01/12/22 08:53  brak uprawnień BM mBanku podwyższył cenę docelową dla akcji Sygnity do 13,70 zł
25/11/22 12:25 SYGNITY: Zawarcie listu intencyjnego w sprawie nabycia udziałów podmiotu zagranicznego
27/10/22 17:18 SYGNITY: Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2022/2023
18/10/22 09:01  brak uprawnień BM mBanku obniżył cenę docelową dla akcji Sygnity do 13,30 zł
06/10/22 12:48 SYGNITY: Rejestracja zmiany Statutu Sygnity S.A. i przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki
30/09/22 21:12 SYGNITY: Wypowiedzenie umowy o pracę przez Członka Zarządu
18:30  brak uprawnień GPW Benchmark: Komunikat - SYGNITY
17:30  brak uprawnień Sygnity zastąpi Getin Noble Bank w sWIG80
29/08/22 16:25 SYGNITY: Wykaz akcjonariuszy Sygnity S.A. posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24 sierpnia 2022 roku
24/08/22 18:58 SYGNITY: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. w dniu 24 sierpnia 2022 roku
16/08/22 12:31 SYGNITY: Powiadomienie o transakcji na akcjach Sygnity S.A. dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
11/08/22 17:40 SYGNITY: SYGNITY formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
26/07/22 16:32 SYGNITY: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A.
14/07/22 16:47  brak uprawnień BM mBanku obniżyło rekomendacje dziewięciu spółkom
08/07/22 12:33  brak uprawnień Sygnity podpisało umowę ramową z centrum informatyki MF