Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.12.03, godz. 16:26
kontakt
CIECH

Komunikaty

24/11/23 18:06  brak uprawnień Ciech złożył wniosek do KNF o wycofanie z GPW wsystkich akcji spółki
17:50 CIECH: Złożenie do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o udzielenie zezwolenia na wycofanie akcji Spółki CIECH S.A. z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
22/11/23 15:48 CIECH: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CIECH S.A. w dniu 22 listopada 2023 r.
15:46 CIECH: Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. podjętych w dniu 22 listopada 2023 roku
17/11/23 16:43 CIECH: Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR
16:41 CIECH: Zawiadomienie przez Akcjonariusza oraz jego Podmioty Dominujące o nabyciu akcji Spółki CIECH S.A.
16/11/23 19:53  brak uprawnień Znormalizowana EBITDA Ciechu spadła po trzech kwartałach do 551 mln zł
17:13 CIECH: CIECH formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
07/11/23 17:01 CIECH: Ogłoszenie przymusowego wykupu akcji Spółki oraz zawieszenie obrotu akcjami Spółki
12:53  brak uprawnień GPW: w sprawie wykluczenia z obrotu na Głównym Rynku GPW kontraktów terminowych na akcje spółki CIECH S.A.
12:52  brak uprawnień GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na Głównym Rynku GPW kontraktami terminowymi na akcje spółki CIECH S.A. oraz zawieszenia wprowadzania do obrotu giełdowego kolejnych serii kontraktów terminowych na te akcje
08:18  brak uprawnień GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki CIECH S.A.
07:55  brak uprawnień KI Chemistry ogłasza przymusowy wykup akcji Ciechu
06/11/23 17:34  brak uprawnień Ciech otrzymał decyzję MUCS dotyczącą 2,9 mln zł zobowiązania podatkowego plus 1,5 mln zł odsetek
17:14 CIECH: Informacja dotycząca decyzji Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowy w Krakowie w sprawie podatku dochodowego od osób prawnych.