Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.10.05, godz. 04:15
kontakt
MBANK

Komunikaty

28/09/22 17:42 mBank: Uchwała Rady Nadzorczej mBanku S.A. w sprawie Polityki Zarządzania Kapitałem Grupy mBanku dotycząca zmiany Polityki Dywidendy mBanku S.A.
09:51  brak uprawnień mBank spodziewa się ujemnego wyniku netto w 2022 r.; kurs spada (opinia)
27/09/22 17:48  brak uprawnień mBank zapowiada osiągniecie przez grupę w '22 ujemnego wyniku netto i brak wypłaty dywidendy w '23
17:26 mBank: Koszty ryzyka prawnego związanego z hipotecznymi kredytami walutowymi w III kw. 2022 r., program ugód z klientami oraz brak wypłaty dywidendy za 2023 rok
23/09/22 14:34  brak uprawnień KNF nie chce zmiany bufora systemowego mBanku, pozostanie na poziomie 0,5 proc.
14:24 mBank: Pismo z Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące wskaźnika bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym.
21/09/22 17:55  brak uprawnień KNF chce podwyższenia bufora systemowego PKO BP do 2 proc. z 1 proc.
19/09/22 13:15 mBank: Zmiana daty publikacji sprawozdania finansowego za III kwartał 2022
16/09/22 18:20  brak uprawnień mBank ma wpłacić na rzecz Funduszu Wsparcia Kredytobiorców dodatkowo 50,5 mln zł
18:09 mBank: Informacja o wysokości dodatkowej składki na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców
07/09/22 10:25  brak uprawnień Przerzucanie kosztów pomocy publ. na banki utrudnia finansowania gospodarki - pracownicy DSF NBP
09:50  brak uprawnień Wzrost presji na wycenę SPW trzymanych przez banki byłby istotnym ryzykiem dla sektora - pracownicy DSF NBP
06/09/22 14:38 mBank: Zapis 8.795 akcji mBanku S.A. w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego na rachunkach papierów wartościowych osób biorących udział w programie motywacyjnym
02/09/22 15:10 mBank: Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych mBanku S.A. przesłane przez osobę zobowiązaną
01/09/22 16:54 mBank: Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych mBanku S.A. przesłane przez osobę zobowiązaną