Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.08, godz. 02:47
kontakt
BOS

Komunikaty

19/07/22 16:32  brak uprawnień BOŚ Bank szacuje, że wakacje kredytowe obniżą w III kw. wynik brutto banku o 55 mln zł
16:25 BOŚ SA: Informacja o zdarzeniach mających wpływ na wyniki Banku Ochrony Środowiska S.A. w II półroczu 2022 roku
30/06/22 16:15  brak uprawnień BOŚ SA (1/2022) Bank Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
16:12 BOŚ SA: Powołanie i ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej BOŚ S.A. nowej kadencji
16:11 BOŚ SA: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ BOŚ S.A w dniu 30 czerwca 2022 r.
16:10 BOŚ SA: Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. zwołanego na 30 czerwca 2022 r.
22/06/22 16:54  brak uprawnień BOŚ podniósł cel dotyczący wskaźnika ROE do poziomu 6,3 proc. na koniec 2023 r.
16:37 BOŚ SA: Główne założenia "Strategii Banku Ochrony Środowiska S.A. na lata 2021 - 2023 - aktualizacja projekcji finansowych"
14/06/22 13:35  brak uprawnień BOŚ zdecydował o organizacji programu emisji instrumentów dłużnych do kwoty 1 mld zł
13:24 BOŚ SA: Podjęcie decyzji o organizacji Programu emisji instrumentów dłużnych
25/05/22 16:17 BOŚ SA: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. na dzień 30 czerwca 2022 r. oraz projekty uchwał na ZWZ
11/05/22 10:03  brak uprawnień BOŚ liczy na wzrost udziału w sprzedaży kredytów proekologicznych; zainteresowanie ugodami ws. CHF słabnie
07:01  brak uprawnień Zysk netto grupy BOŚ w I kw. wzrósł do 23,4 mln zł
06:34 BOŚ SA: BOŚ SA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
26/04/22 14:40 BOŚ SA: Rezygnacja członka Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A.