Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.04, godz. 22:59
kontakt
HANDLOWY

Komunikaty

02/06/23 22:37  brak uprawnień NN PTE zwiększył udział w Banku Handlowym powyżej progu 5 proc.
20:29 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.: Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Banku powyżej 5% przez Nationale - Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
26/05/23 18:29  brak uprawnień Wysokość wymogu TLAC dla Banku Handlowego wynosi 20,79 proc.
17:47 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.: Pismo Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w sprawie ustalenia wymogu TLAC dla Banku Handlowego w Warszawie S.A.
12/05/23 09:28  brak uprawnień Handlowy i Neuca wypadną z indeksu MSCI Small Cap - Trigon DM (opinia)
11/05/23 13:09  brak uprawnień Citi podtrzymuje plan wyjścia z biznesu detalicznego w Polsce
08:52  brak uprawnień Zysk netto Banku Handlowego w I kw. '23 wyniósł 603,8 mln zł, powyżej konsensusu (opis)
07:29  brak uprawnień Zysk netto Banku Handlowego w I kw. '23 wyniósł 603,8 mln zł, powyżej konsensusu
07:14  brak uprawnień Wyniki Banku Handlowego w I kw. 2023 roku vs. konsensus PAP (tabela)
07:02 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.: HASH(0x363c7e8)
26/04/23 16:58 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.: Informacja o treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie S.A. w dniu 26 kwietnia 2023 r.
16:33  brak uprawnień Bank Handlowy wypłaci 9 zł dywidendy na akcję za '22
16:28 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.: Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy za 2022 rok
16:17 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.: Informacja o akcjonariuszach, którzy posiadali co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku Handlowego w Warszawie S.A. w dniu 26 kwietnia 2023 r.
24/04/23 15:43  brak uprawnień Składka B. Handlowego na fundusz przymusowej restrukturyzacji wyniesie 73,8 mln zł