Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.08, godz. 03:31
kontakt
HANDLOWY

Komunikaty

28/07/22 19:20  brak uprawnień GPW: w sprawie rozszerzenia zakresu działania na giełdzie członka giełdy BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.
19:19  brak uprawnień GPW: w sprawie określenia daty rozpoczęcia działania przez członka giełdy BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.
15/07/22 17:30  brak uprawnień Bank Handlowy szacuje negatywny wpływ z tytułu wakacji kredytowych na ok. 60 mln zł
17:23 HANDLOWY: Zdarzenie mające negatywny wpływ na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w III kwartale 2022 roku
23/06/22 22:19 HANDLOWY: Informacja o treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie S.A. w dniu 23 czerwca 2022 r.
20:08  brak uprawnień Bank Handlowy wypłaci 5,47 zł dywidendy na akcję za '21
20:03 HANDLOWY: Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy za 2021 rok
19:50 HANDLOWY: Informacja o akcjonariuszach, którzy posiadali co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku Handlowego w Warszawie S.A. w dniu 23 czerwca 2022 r.
19:38 HANDLOWY: Powołanie członków Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A.
10:12  brak uprawnień Wood & Company podniósł rekomendację dla B.Handlowego do "kupuj"
13/06/22 14:54  brak uprawnień Rzecznik generalny TSUE wydał niekorzystną opinię dla spółki zależnej Arterii w sporze z Bankiem Handlowym
10/06/22 14:52 HANDLOWY: Zgłoszenie kandydatury na członka Rady Nadzorczej Banku
09/06/22 09:53 HANDLOWY: Informacja o decyzji członka Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. o rezygnacji z funkcji członka Rady Nadzorczej Banku
24/05/22 21:02 HANDLOWY: Treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie S.A. zwołanego na dzień 23 czerwca 2022 r.
20:41 HANDLOWY: Informacje zawarte w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie S.A. na dzień 23 czerwca 2022 r.