Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.06.15, godz. 12:17
kontakt
APATOR

Komunikaty

13/06/24 13:12 APATOR: Powiadomienie o transakcjach na akcjach Apator SA
12/06/24 14:34 APATOR: Powiadomienia o transakcjach na akcjach Apator SA
10/06/24 14:03  brak uprawnień Apator będzie weryfikował strategię corocznie; stawia głównie na rozwój organiczny
09:01  brak uprawnień Apator chce do 2028 r. zwiększać przychody średniorocznie o 8-10 proc., poprawić rentowność EBITDA (opis)
08:49  brak uprawnień Apator chce do 2028 r. zwiększać przychody średnio o 8-10 proc., poprawić rentowność EBITDA
08:37 APATOR: Aktualizacja strategii rozwoju Grupy Apator w perspektywie do roku 2028
29/05/24 13:40 APATOR: Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Apator SA w dniu 26 czerwca 2024 r.
13:32 APATOR: Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Apator SA
28/05/24 15:16  brak uprawnień Apator chce wypłacić jeszcze 0,2 zł dywidendy na akcję za '23
14:56 APATOR: Rekomendacja Zarządu Apator SA dotycząca wypłaty dywidendy z zysku za rok obrotowy 2023
16/05/24 12:58  brak uprawnień Apator w '24 spodziewa się stabilizacji w segmencie Gazu oraz wzrostu obrotów w pozostałych segmentach
07:29  brak uprawnień Apator miał w I kw. 2024 r. ok. 12 mln zł zysku netto j.d., powyżej oczekiwań
06:59  brak uprawnień Wyniki Apatora w I kw. 2024 roku vs. konsensus PAP (tabela)
06:55 APATOR: APATOR formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
26/04/24 07:32 APATOR: APATOR