Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.09, godz. 22:23
kontakt
WAWEL

Komunikaty

09/08/22 15:10 WAWEL SA: Zmiana terminu przekazania raportu za 1 półrocze 2022 r.
27/07/22 08:58  brak uprawnień Wawel spodziewa się negatywnego wpływu otoczenia biznesowego na wyniki spółki
08:50 WAWEL SA: Wpływ otoczenia biznesowego na bieżące wyniki spółki
26/07/22 16:07 WAWEL SA: Stanowisko Zarządu Wawel S.A. dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonego w dniu 18 lipca 2022 r.
18/07/22 17:12  brak uprawnień Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki WAWEL S.A. ogłoszone przez panią LAURĘ SILVIĘ OPFERKUCH
25/05/22 14:18 WAWEL SA: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
24/05/22 17:58 WAWEL SA: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
17:47 WAWEL SA: Przekroczenie progu 10% w ogólnej liczby głosów na WZ w ramach nabycia akcji własnych Wawel S.A.
20/05/22 19:49 WAWEL SA: Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta
13:18 WAWEL SA: Rozliczenie transakcji nabycia przez emitenta akcji własnych
18/05/22 14:40  brak uprawnień Wawel kupił 208 tys. akcji własnych
14:24 WAWEL SA: Informacja o spełnieniu się warunku realizacji Zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Wawel S.A.
02/05/22 19:28  brak uprawnień GPW Benchmark: Komunikat - WAWEL
29/04/22 17:29  brak uprawnień Wawel przeprowadzi skup do 208 tys. akcji własnych; oferuje 510 zł za sztukę
17:07 WAWEL SA: Podjęcie przez Zarząd Wawel S.A. uchwały w sprawie przeprowadzenia skupu akcji własnych Spółki oraz ogłoszenie zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Spółki