Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.08, godz. 03:55
kontakt
BIOCELTIX

Komunikaty

05/08/22 16:24 BIOCELTIX S.A.: Rozpoczęcie fazy badawczej w badaniu klinicznym weterynaryjnym dotyczącym produktu BCX-CM-J
04/08/22 20:09 BIOCELTIX S.A.: Złożenie wniosku o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym
29/07/22 16:02  brak uprawnień Bioceltix celuje we wprowadzenie pierwszych leków do obrotu na przełomie 2024/25; polit. dywidendowa ewentualnie później
28/07/22 17:15 BIOCELTIX S.A.: Zatwierdzenie Prospektu Emitenta przez Komisję Nadzoru Finansowego
15:35  brak uprawnień KNF zatwierdziła prospekt Bioceltix
15/07/22 20:49 BIOCELTIX S.A.: Zakończenie subskrypcji akcji serii I
09/07/22 16:36  brak uprawnień Bioceltix ustalił cenę emisyjną akcji na 30 zł
16:31  brak uprawnień Węgry zgodziły się na badania kliniczne z wykorzystaniem produktu leczniczego Bioceltix
15:11 BIOCELTIX S.A.: Uzyskanie zgody na przeprowadzenie badania na pacjentach klinicznych dla kandydata na produkt leczniczy BCX-CM-J na Węgrzech
08/07/22 23:29 BIOCELTIX S.A.: Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii I emitowanych w granicach kapitału docelowego Spółki
01/07/22 16:53 BIOCELTIX S.A.: Zawarcie aneksów do umów lock-up przez akcjonariuszy Emitenta
29/06/22 22:36 BIOCELTIX S.A.: Uzyskanie zgody na przeprowadzenie badania na pacjentach klinicznych dla kandydata na produkt leczniczy BCX-CM-J w Portugalii
22/06/22 13:14 BIOCELTIX S.A.: Korekta raportu bieżącego nr 21/2022
11:37 BIOCELTIX S.A.: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta
21/06/22 21:28  brak uprawnień BIOCELTIX SA (16/2022) Podjęcie przez Zarząd Spółki uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego