Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.23, godz. 20:30
kontakt
BIOCELTIX

Komunikaty

22/09/23 16:11 BIOCELTIX S.A.: Korekta raportu bieżącego Spółki nr 52/2023 z dnia 21 września 2023 r.
21/09/23 22:39 BIOCELTIX S.A.: Zgoda Rady Nadzorczej na sprzedaż przez członków Zarządu akcji stanowiących 2,6% w kapitale zakładowym Spółki
20/09/23 22:59 BIOCELTIX S.A.: Deklaracja woli zawarcia przez Kvarko Group ASI sp. z o.o. umowy lock-up w odniesieniu do akcji Spółki
19/09/23 22:49 BIOCELTIX S.A.: Zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze sprzedaży akcji Spółki w ramach ofert publicznych w trybie przyspieszonego budowania księgi popytu. Zwolnienie akcjonariuszy ze zobowiązań lock-up na potrzeby ww. transakcji. Przedłużenie zobowiązań lock-up w odniesieniu do pozostałych akcji Spółki posiadanych przez akcjonariuszy
18/09/23 21:53 BIOCELTIX S.A.: BIOCELTIX S.A. formularz raportu półrocznego dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub uslugową
10/08/23 16:36 BIOCELTIX S.A.: Rejestracja akcji serii L w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
12/07/23 22:29 BIOCELTIX S.A.: Wstępne wyniki weterynaryjnego badania klinicznego dotyczącego potwierdzenia skuteczności i bezpieczeństwa produktu BCX-CM-J
05/07/23 13:49 BIOCELTIX S.A.: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta
03/07/23 22:13 BIOCELTIX S.A.: Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego i zmian w statucie Spółki
27/06/23 18:11 BIOCELTIX S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 czerwca 2023 r.
18:07 BIOCELTIX S.A.: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta
18:03 BIOCELTIX S.A.: Treść uchwał podjętych podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 27 czerwca 2023 r.
22/06/23 16:40 BIOCELTIX S.A.: Uzyskanie zgody na przeprowadzenie badania na pacjentach klinicznych dla kandydata na produkt leczniczy BCX-EM w Holandii
20/06/23 16:06 BIOCELTIX S.A.: Uzupełnienie dokumentacji na ZWZA zwołane na dzień 27 czerwca 2023 r.
16:01 BIOCELTIX S.A.: Korekta raportu bieżącego nr 40/2023