Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.06.19, godz. 16:41
kontakt
BIOCELTIX

Komunikaty

13/06/24 06:59  brak uprawnień Cena emisyjna akcji Bioceltix ustalona na 58 zł
12/06/24 22:49 BIOCELTIX S.A.: Zakończenie procesu przyspieszonej budowy księgi popytu na emitowane przez Spółkę akcje serii M oraz na akcje Spółki sprzedawane w ramach oferty publicznej przez Infini Alternatywna Spółka Inwestycyjna sp. z o.o.Ustalenie ostatecznej liczby oraz ceny oferowanych akcji.
10/06/24 11:14  brak uprawnień Bioceltix rozpoczyna przyspieszoną budowę księgi popytu oferty akcji serii M (opis)
10:39  brak uprawnień Bioceltix rozpoczyna proces przyspieszonej budowy księgi popytu oferty publicznej nowych akcji na serii M
10:24 BIOCELTIX S.A.: Rozpoczęcie procesu przyspieszonej budowy księgi popytu w ramach oferty publicznej nowych akcji na okaziciela serii M Spółki. Zawarcie umowy plasowania akcji. Umowy lock-up ze Spółką i Infini ASI.
04/06/24 07:49 BIOCELTIX S.A.: Zawarcie umów lock-up przez istotnych akcjonariuszy Spółki
03/06/24 16:49  brak uprawnień NWZ Bioceltix zdecydowało o emisji do 795 tys. akcji serii M
16:34 BIOCELTIX S.A.: Treść uchwał podjętych podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 3 czerwca 2024 roku
16:27 BIOCELTIX S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 3 czerwca 2024 r.
29/05/24 22:07 BIOCELTIX S.A.: Zwołanie ZWZ na dzień 26 czerwca 2024 roku
21:05 BIOCELTIX S.A.: BIOCELTIX S.A. formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
17/05/24 15:25 BIOCELTIX S.A.: Złożenie wniosku do Europejskiej Agencji Leków o wydanie w procedurze scentralizowanej pozytywnej rekomendacji dla dopuszczenia do obrotu weterynaryjnego produktu leczniczego BCX-CM-J
07/05/24 18:41  brak uprawnień Bioceltix rozważa emisję akcji, by sfinansować budowę nowego zakładu
18:29 BIOCELTIX S.A.: Zwołanie NWZ na dzień 3 czerwca 2024 roku
18:02 BIOCELTIX S.A.: Przyjęcie planu budowy wielkoskalowej wytwórni komórek macierzystych i sposobu jej finansowania