Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.10.05, godz. 05:16
kontakt
AERFIN

Komunikaty

27/09/22 14:18 brak uprawnień HYDROPRESS SE (31/2022) Zamiana terminu publikacji raportu rocznego za 2021 r. - korekta raportu EBI 29/2022
19/09/22 07:22 AERFINANCE PLC: Rejestracja przez sąd rejestrowy połączenia Emitenta ze spółką oraz zmiany w strukturze grupy kapitałowej
15/09/22 20:25 brak uprawnień HYDROPRESS SE (30/2022) Informacja o nałożeniu kary upomnienia przez GPW
20:16 brak uprawnień HYDROPRESS SE (29/2022) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego skonsolidowanego oraz jednostkowego za rok 2021.
18:21 brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki HYDROPRESS SE
14/09/22 18:56 brak uprawnień HYDROPRESS SE (28/2022) Podpisanie umowy z Autoryzowanym Doradcą
07/09/22 15:29 brak uprawnień HYDROPRESS SE (27/2022) Raport kwartalny 2Q 2022
31/08/22 06:19 brak uprawnień HYDROPRESS SE (26/2022) Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego 2Q 2022
 brak uprawnień HYDROPRESS SE (25/2022) Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego (2021)
23/08/22 07:32 brak uprawnień HYDROPRESS SE (24/2022) Rozwiązanie umowy z Autoryzowanym Doradcą.
11/08/22 14:33 brak uprawnień HYDROPRESS SE (23/2022) Podpisanie aneksu z biegłym rewidentem w zakresie zakończenia terminu badania sprawozdania jednostkowego oraz skonsolidowanego za rok 2021.
08:01 brak uprawnień HYDROPRESS SE (22/2022) Zmiana terminu publikacji Raportu Kwartalnego za II kwartał 2022 roku
29/07/22 19:14 brak uprawnień HYDROPRESS SE (21/2022) Zmiana terminu publikacji Raportu Rocznego za 2021 r.
30/06/22 21:23 brak uprawnień HYDROPRESS SE (20/2022) Podpisanie Umowy z firmą audytorską na badanie skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego grupy Hydropress SE za rok 2021 oraz 2022
23/06/22 22:47 brak uprawnień HYDROPRESS SE (19/2022) Podpisanie Umowy z firmą audytorską na badanie jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego za rok 2021 oraz 2021