Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.09, godz. 21:36
kontakt
CONSOLE

Komunikaty

07/07/22 12:14 CONSOLE LABS S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2022 r.
01/07/22 10:09  brak uprawnień CONSOLE LABS SA (6/2022) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Console Labs S.A.
13/06/22 11:39 CONSOLE LABS S.A.: Wybór firmy audytorskiej
03/06/22 16:21 CONSOLE LABS S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CONSOLE LABS S.A. wraz z projektami uchwał
13:41  brak uprawnień CONSOLE LABS SA (5/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CONSOLE LABS S.A. wraz z projektami uchwał
31/05/22 19:58  brak uprawnień CONSOLE LABS SA (4/2022) Raport roczny Spółki za 2021 rok
16/05/22 21:08  brak uprawnień CONSOLE LABS SA (3/2022) JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY Console Labs S.A. I KWARTAŁ 2022 ROKU
14/02/22 20:31  brak uprawnień CONSOLE LABS SA (2/2022) Jednostkowy raport kwartalny za IV kwartał 2021
26/01/22 07:19  brak uprawnień CONSOLE LABS SA (1/2022) Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2022 roku
24/11/21 11:12 CONSOLE LABS S.A.: Podpisanie istotnej umowy
11:09 CONSOLE LABS S.A.: Podpisanie istotnej umowy
15/11/21 18:05  brak uprawnień CONSOLE LABS SA (3/2021) Raport okresowy za III kwartał 2021
08/10/21 10:00  brak uprawnień CONSOLE LABS SA (2/2021) Zakres przestrzeganych Dobrych Praktyk Spółek notowanych na NewConnect
22/09/21 09:42 CONSOLE LABS S.A.: Podpisanie istotnej umowy
17/09/21 14:33  brak uprawnień CONSOLE LABS SA (1/2021) Termin publikacji raportu okresowego za III kwartał 2021 r.