Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.26, godz. 20:28
kontakt
CONSOLE

Komunikaty

14/08/23 20:55  brak uprawnień CONSOLE LABS SA (7/2023) Jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2023 Console Labs Spółka Akcyjna
29/06/23 13:18 CONSOLE LABS S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 czerwca 2023 r.
28/06/23 19:16  brak uprawnień CONSOLE LABS SA (6/2023) Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy
19:08  brak uprawnień CONSOLE LABS SA (5/2023) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CONSOLE LABS S. A.
02/06/23 09:08  brak uprawnień Console Lab chce wypłacić 0,5 zł dywidendy na akcję
08:55 CONSOLE LABS S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CONSOLE LABS S.A. wraz z projektami uchwałUzupełnienie z powodu błędu podczas otwierania załączników.
01/06/23 19:44 CONSOLE LABS S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CONSOLE LABS S.A. wraz z projektami uchwał
19:30  brak uprawnień CONSOLE LABS SA (4/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CONSOLE LABS S.A. wraz z projektami uchwał
19:16 CONSOLE LABS S.A.: Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za 2022 rok obrotowy
21/04/23 17:58 CONSOLE LABS S.A.: Podpisanie istotnej umowy
21/03/23 20:39  brak uprawnień CONSOLE LABS SA (2/2023) Raport roczny Spółki za 2022 rok Console Labs Spółka Akcyjna
00:25 CONSOLE LABS S.A.: Korekta raportu bieżącego ESPI 2/2023
20/03/23 20:09 CONSOLE LABS S.A.: Rozpoczęcie prac w pełnym wymiarze nad grą o nazwie kodowej "Killer Clowns"
09/03/23 16:39 CONSOLE LABS S.A.: Premiera gry
31/01/23 17:03  brak uprawnień CONSOLE LABS SA (1/2023) Terminy publikacji raportów okresowych