Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.10.03, godz. 12:06
kontakt
MEGAPIXEL

Komunikaty

08/09/23 20:50 MEGA PIXEL STUDIO S.A.: Rozwiązanie umowy na produkcję Fear Effect Reinvented.
01/09/23 18:30  brak uprawnień MEGAPIXEL STUDIO SA (8/2023) Zawarcie aneksu do umowy z Autoryzowanym Doradcą
14/08/23 09:06  brak uprawnień MEGAPIXEL STUDIO SA (7/2023) Raport okresowy Spółki za II kwartał 2023 r.
05/07/23 10:21 MEGA PIXEL STUDIO S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2023 r.
03/07/23 21:56  brak uprawnień MEGAPIXEL STUDIO SA (6/2023) Korekta raportu EBI nr 5/2023 z dnia 30 czerwca 2023 r. - Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MegaPixel S.A.
30/06/23 20:01  brak uprawnień MEGAPIXEL STUDIO SA (5/2023) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MegaPixel S.A.
02/06/23 19:52 MEGA PIXEL STUDIO S.A.: Korekta raportu ESPI nr 08/2023 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MegaPixel Studio S.A. wraz z projektami uchwał
14:45 MEGA PIXEL STUDIO S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Games Box S.A. wraz z
14:31  brak uprawnień MEGAPIXEL STUDIO SA (4/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MagaPixel S.A. wraz z projektami uchwał
29/05/23 08:50 MEGA PIXEL STUDIO S.A.: Zapowiedź nowej gry na platformie Steam
21/03/23 18:58  brak uprawnień MEGAPIXEL STUDIO SA (2/2023) Raport roczny za 2022 rok
20/03/23 09:07 MEGA PIXEL STUDIO S.A.: Szacunkowe wybrane wyniki finansowe za 2022 rok obrotowy oraz za IV kwartał 2022 r.
20/01/23 17:47 MEGA PIXEL STUDIO S.A.: Aktualizacja planu premier gier.
13/01/23 21:37 MEGA PIXEL STUDIO S.A.: Korekta raportu ESPI nr 02/2023 - zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej - zmiana o co najmniej 1pp. dotychczas posiadanego udziału powyżej 33 procent udziału w ogólnej liczbie głosów oraz zejście poniżejprogu 33 procent udziału w ogólnej liczbie głosów
18:22 MEGA PIXEL STUDIO S.A.: Zawarcie umowy lock-up oraz sprzedaż części posiadanych akcji przez Członka Zarządu