Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.06.24, godz. 21:07
kontakt
MEGAPIXEL

Komunikaty

29/05/24 14:38 MEGA PIXEL STUDIO S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MegaPixel Studio S.A. wraz z
14:25  brak uprawnień MEGAPIXEL STUDIO SA (7/2024) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MegaPixel Studio S.A. wraz z projektami uchwał
15/05/24 08:40  brak uprawnień MEGAPIXEL STUDIO SA (6/2024) Raport okresowy Spółki za I kwartał 2024 r.
17/04/24 18:53  brak uprawnień MEGAPIXEL STUDIO SA (5/2024) Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej
15/04/24 19:11  brak uprawnień MEGAPIXEL STUDIO SA (4/2024) Zakres przestrzeganych Dobrych Praktyk Spółek notowanych na NewConnect
20/03/24 08:54  brak uprawnień MEGAPIXEL STUDIO SA (3/2024) Raport okresowy Spółki za 2023 rok obrotowy
17/01/24 17:17 MEGA PIXEL STUDIO S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym
12/01/24 14:37  brak uprawnień MEGAPIXEL STUDIO SA (2/2024) Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MegaPixel S.A.
08/01/24 13:21  brak uprawnień MEGAPIXEL STUDIO SA (1/2024) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2024 r.
28/12/23 18:16  brak uprawnień GPW Benchmark: komunikat - IZOBLOK, MEGAPIXEL
27/11/23 14:33 MEGA PIXEL STUDIO S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MegaPixel Studio S.A. wraz z projektami uchwał
14:12  brak uprawnień MEGAPIXEL STUDIO SA (10/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MegaPixel S.A. wraz z projektami uchwał
14/11/23 16:42  brak uprawnień MEGAPIXEL STUDIO SA (9/2023) Raport okresowy Spółki za III kwartał 2023 r.
27/10/23 18:33 MEGA PIXEL STUDIO S.A.: Aktualizacja informacji dot. utworzenia odpisu z tytułu utraty wartości aktywów
08/09/23 20:50 MEGA PIXEL STUDIO S.A.: Rozwiązanie umowy na produkcję Fear Effect Reinvented.