Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.04, godz. 19:11
kontakt
CAPTORTX

Komunikaty

30/05/23 15:54 CAPTOR THERAPEUTICS S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz dokumenty związane ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem
29/05/23 18:30  brak uprawnień Captor Therapeutics miał w I kw. 2023 r. 14,2 mln zł straty netto
18:03 CAPTOR THERAPEUTICS S.A.: CAPTOR THERAPEUTICS S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
12/05/23 22:51 CAPTOR THERAPEUTICS S.A.: Rejestracja zmiany Statutu Spółki
11/05/23 10:16 CAPTOR THERAPEUTICS S.A.: Zakończenie subskrypcji akcji serii N emitowanych w związku z realizacją programu motywacyjnego dla pracowników Spółki
05/05/23 12:45 CAPTOR THERAPEUTICS S.A.: Informacja o transakcji na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR
04/05/23 14:11 CAPTOR THERAPEUTICS S.A.: Informacja o transakcji na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR
14:04 CAPTOR THERAPEUTICS S.A.: Informacja o transakcji na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR
07/04/23 15:14 CAPTOR THERAPEUTICS S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki 3 kwietnia 2023 r. co najmniej 5% głosów
06/04/23 23:32 CAPTOR THERAPEUTICS S.A.: CAPTOR THERAPEUTICS S.A.
23:30 CAPTOR THERAPEUTICS S.A.: CAPTOR THERAPEUTICS S.A.
03/04/23 20:38  brak uprawnień NWZ Captor Therapeutics upoważniło zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego
20:05 CAPTOR THERAPEUTICS S.A.: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 3 kwietnia 2023 r.
28/03/23 07:26  brak uprawnień Captor Therapeutics ogłosił nowe cele molekularne oraz postępy w projektach badawczych
27/03/23 20:45 CAPTOR THERAPEUTICS S.A.: Informacja o postępie w projektach badawczo-rozwojowych związanych z projektem CT-01, CT-02 oraz CT-05 oraz informacja o celach molekularnych tych projektów