Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.25, godz. 09:21
kontakt
STILO

Komunikaty

24/09/23 20:32  brak uprawnień STILO ENERGY SA (13/2023) Raport kwartalny za II kw. 2023 Stilo Energy S.A.
21/09/23 19:25  brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki STILO ENERGY S.A.
19/09/23 20:46  brak uprawnień STILO ENERGY SA (12/2023) Raport roczny za rok obrotowy 2022 Stilo Energy S.A.
25/08/23 21:09  brak uprawnień STILO ENERGY SA (11/2023) Zawarcie umowy z biegłem rewidentem i rozwiązanie umowy z dotychczasowym biegłym rewidentem
21/08/23 23:59  brak uprawnień STILO ENERGY SA (10/2023) Przesunięcie terminu publikacji raportu za II kwartał 2023 roku
11/08/23 22:41  brak uprawnień STILO ENERGY SA (9/2023) Przesunięcie terminu publikacji raportu za II kwartał 2023 roku
05/08/23 20:01  brak uprawnień STILO ENERGY SA (8/2023) Powołanie Członka Zarządu Spółki
28/07/23 20:03  brak uprawnień STILO ENERGY SA (7/2023) Treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stilo Energy S.A.
30/06/23 20:00 STILO ENERGY S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2023 r.
19:32  brak uprawnień STILO ENERGY SA (6/2023) Treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stilo Energy S.A.
04/06/23 22:50 STILO ENERGY S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2023 r.
30/05/23 20:26 STILO ENERGY S.A.: Przesunięcie terminu publikacji raportu rocznego za 2022 rok
22/05/23 17:12  brak uprawnień GPW: w sprawie uchylenia szczególnego oznaczenia instrumentów finansowych spółki STILO ENERGY S.A. notowanych na rynku NewConnect
17/05/23 19:36 STILO ENERGY S.A.: Postanowienie Sądu o umorzeniu postępowania upadłościowego.
28/04/23 14:19 STILO ENERGY S.A.: Informacja o uprawomocnieniu się postanowienia o zatwierdzeniu układu Emitenta