Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.09, godz. 22:50
kontakt
STILO

Komunikaty

05/08/22 08:24 STILO ENERGY S.A.: Aktualizacja informacji nt. niewiążącej oferty złożonej Akcjonariuszom Spółki
28/07/22 19:50 STILO ENERGY S.A.: Informacja nt. planu restrukturyzacyjnego oraz propozycji układowych.
19:08  brak uprawnień Stilo Energy przygotowała plan restrukturyzacyjny oraz propozycje układowe
18:58 STILO ENERGY S.A.: Informacja nt. planu restrukturyzacyjnego oraz propozycji układowych.
08:24 STILO ENERGY S.A.: Aktualizacja informacji nt. niewiążącej oferty złożonej Akcjonariuszom Spółki
20/07/22 22:36 STILO ENERGY S.A.: Powzięcie informacji nt. niewiążącej oferty złożonej Akcjonariuszom Spółki objętym umową lock-up
04/07/22 12:20 STILO ENERGY S.A.: Aktualizacja informacji nt. organu zarządzającego
01/07/22 17:25  brak uprawnień GPW Benchmark: Komunikat - STILO
12:07 STILO ENERGY S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
10:48  brak uprawnień STILO ENERGY SA (15/2022) Informacja o zmianie Autoryzowanego Doradcy
30/06/22 18:18  brak uprawnień GPW: w sprawie szczególnego oznaczania instrumentów finansowych spółki STILO ENERGY
16:08  brak uprawnień STILO ENERGY SA (14/2022) Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję
16:05  brak uprawnień STILO ENERGY SA (13/2022) Treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stilo Energy S.A.
10:07 STILO ENERGY S.A.: Informacja w sprawie rezygnacji Zarządu Stilo Energy S.A.
29/06/22 20:48 STILO ENERGY S.A.: Informacja nt. działań związanych z wnioskiem o ogłoszenie upadłości Stilo Energy.