Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.09, godz. 22:00
kontakt
DADELO

Komunikaty

22/07/22 17:23  brak uprawnień Trigon DM obniżył cenę docelową akcji Dadelo do 13,1 zł
07/07/22 16:07 DADELO S.A.: Przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce
05/07/22 18:19  brak uprawnień Przychody Dadelo wzrosły rdr w II kw. o 37 proc. do 41,4 mln zł - szacunki
17:01 DADELO S.A.: Wysokość przychodów osiągniętych w II kwartale 2022 roku
30/06/22 17:49 DADELO S.A.: Podjęcie przez Zarząd Spółki uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego
21/06/22 07:15  brak uprawnień Przychody Dadelo w '22 mogą wzrosnąć o ponad 35 proc., marża brutto na sprzedaży pozostanie na poziomie 30 proc. (wywiad)
24/05/22 18:07 DADELO S.A.: DADELO S.A. formularz raportu kwartalnego
12/05/22 12:55  brak uprawnień Dadelo wypłaci 0,15 zł dywidendy na akcję
11:46 DADELO S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ Dadelo S.A.
11:30 DADELO S.A.: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Dadelo S.A.
25/04/22 18:38  brak uprawnień Trigon DM obniżył cenę docelową Dadelo do 14,8 zł
14/04/22 11:53  brak uprawnień Dadelo planuje wypłatę 0,15 zł dywidendy na akcję
11:44 DADELO S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
08/04/22 15:11 DADELO S.A.: Komunikat KDPW w sprawie rejestracji papierów wartościowych
14:08 DADELO S.A.: Uchwała GPW w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki