Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.22, godz. 15:18
kontakt
DETGAMES

Komunikaty

15/04/24 18:41 brak uprawnień DETALION GAMES SA (4/2024) Zakres przestrzegania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect
28/03/24 20:32 brak uprawnień DETALION GAMES SA (3/2024) Informacja o rezygnacji członka Rady Nadzorczej Emitenta
18/03/24 21:48 brak uprawnień DETALION GAMES SA (2/2024) Raport roczny za 2023 rok
10/01/24 18:00 brak uprawnień DETALION GAMES SA (1/2024) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku
23/11/23 08:43 brak uprawnień DETALION GAMES SA (15/2023) Zakończenie przeglądu opcji strategicznych
13/11/23 20:16 brak uprawnień DETALION GAMES SA (14/2023) Raport kwartalny za III kwartał 2023 roku
02/11/23 15:37 brak uprawnień Detalion Games rozpoczyna proces przeglądu opcji strategicznych
15:31 DETALION GAMES S.A.: Informacja o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych Detalion Games S.A.
17/08/23 12:29 DETALION GAMES S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
13/08/23 22:05 brak uprawnień DETALION GAMES SA (13/2023) Raport kwartalny za II kwartał 2023 roku
26/06/23 11:37 brak uprawnień DETALION GAMES SA (12/2023) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta
11:30 DETALION GAMES S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta
11:24 brak uprawnień DETALION GAMES SA (11/2023) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 26 czerwca 2023 roku
30/05/23 19:33 DETALION GAMES S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Detalion Games S.A. na dzień 26 czerwca 2023 roku
19:27 brak uprawnień DETALION GAMES SA (10/2023) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Detalion Games S.A. na dzień 26 czerwca 2023 roku