Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.08, godz. 03:19
kontakt
SIMFABRIC

Komunikaty

29/07/22 20:35 SIMFABRIC S.A.: Zatwierdzenie prospektu SimFabric S.A. przez Komisję Nadzoru Finansowego
30/06/22 18:13 SIMFABRIC S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2022 roku
17:55  brak uprawnień SIMFABRIC SA (21/2022) Treść uchwał podjętych na WZA w dniu 30 czerwca 2022 roku
29/06/22 12:14  brak uprawnień SIMFABRIC SA (20/2022) Korekta raportu okresowego SimFabric S.A. za I kwartał 2022 r.
27/06/22 23:01 SIMFABRIC S.A.: Uzupełnienie raportu bieżącego nr 16/2022 z dnia 2 czerwca 2022 r. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2022 r.
22:50  brak uprawnień SIMFABRIC SA (19/2022) Uzupełnienie raportu bieżącego nr 16/2022 z dnia 2 czerwca 2022 r. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2022 r.
02/06/22 18:18 SIMFABRIC S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2022 roku
18:10  brak uprawnień SIMFABRIC SA (18/2022) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2022 roku
31/05/22 14:41 SIMFABRIC S.A.: Istotne informacje dotyczące Blind Warrior Sp. z o.o. - spółki zależnej od Emitenta
27/05/22 21:22  brak uprawnień SIMFABRIC SA (17/2022) Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Emitenta za 2021 rok obrotowy
21:18  brak uprawnień SIMFABRIC SA (16/2022) Jednostkowy raport roczny Spółki za 2021 rok obrotowy
21:14  brak uprawnień SIMFABRIC SA (15/2022) Jednostkowy raport roczny Spółki za 2021 rok obrotowy
25/05/22 10:05  brak uprawnień SIMFABRIC SA (14/2022) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok obrotowy 2021
20/05/22 07:21  brak uprawnień DM BDM obniżył rekomendację dla SimFabric do "trzymaj", a cenę docelową do 11,5 zł
16/05/22 22:48  brak uprawnień SIMFABRIC SA (13/2022) Raport okresowy Spółki za I kwartał 2022 r.