Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.22, godz. 07:20
kontakt
TXM

Komunikaty

02/02/23 15:00 TXM S.A.: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku
09:04 TXM S.A.: Raport Emitenta na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie
24/01/23 10:11 TXM S.A.: Raport Emitenta na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie
23/01/23 19:04  brak uprawnień GPW: w sprawie szczególnego oznaczania instrumentów finansowych spółki TXM S.A. W UPADŁOŚCI notowanych na Głównym Rynku GPW
19/01/23 15:02 TXM S.A.: Zmiana adresu strony internetowej - informacje bieżące i okresowe
14:54 TXM S.A.: Uprawomocnienie się postanowienia o ogłoszeniu upadłości TXM S.A.
14:35 TXM S.A.: Przebieg kariery zawodowej Syndyka masy upadłości TXM S.A. w upadłości
14:09 TXM S.A.: Informacje o osobie zarządzającej
13:48 TXM S.A.: Wydanie postanowienia o ogłoszeniu upadłości TXM S.A.
04/10/22 12:49  brak uprawnień GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki TXM
30/06/22 22:05 TXM S.A.: Wygaśniecie kadencji oraz rezygnacja Członków Zarządu Emitenta
21:58 TXM S.A.: Treść uchwał podjętych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2022 roku
28/06/22 18:51 TXM S.A.: Decyzja Rady Nadzorczej w sprawie oceny wniosku Zarządu w zakresie pokrycia straty za rok 2021 oraz dalszego istnienie Spółki
18:47 TXM S.A.: Złożenie wniosku o upadłość Spółki zależnej Adesso Consumer Acquisition
03/06/22 18:50 TXM S.A.: Tryb zgłaszania kandydatów na członków Rady Nadzorczej nowej kadencji, wybieranych na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy