Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.05.31, godz. 12:47
kontakt
PBGAMES

Komunikaty

08/05/23 18:21  brak uprawnień PRIME BIT GAMES SA (3/2023) Raport roczny 2022
14/03/23 08:51 PRIMEBIT GAMES S.A.: Ujawnienie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza
10/03/23 16:58 PRIMEBIT GAMES S.A.: Podpisanie listu intencyjnego z firmą BTC Studios S.A.
09/03/23 14:57 PRIMEBIT GAMES S.A.: Powiadomienie o transakcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
14/02/23 17:01  brak uprawnień PRIME BIT GAMES SA (2/2023) Raport kwartalny za IV kwartał 2022 r.
11/02/23 21:34 PRIMEBIT GAMES S.A.: Umowa z firmą Untitled Interactive na grę Primal Carnage: The Apocalypse
30/01/23 14:25  brak uprawnień PRIME BIT GAMES SA (1/2023) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 r.
18/01/23 12:39 PRIMEBIT GAMES S.A.: Określenie daty pierwszego dnia notowań dla akcji serii E
17/01/23 17:38  brak uprawnień GPW: . w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki PRIME BIT GAMES S.A.
28/12/22 18:25  brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki PRIME BIT GAMES
14/11/22 18:35  brak uprawnień PRIME BIT GAMES SA (13/2022) Raport kwartalny za III kwartał 2022 r.
09/11/22 17:06 PRIMEBIT GAMES S.A.: Szacunki przychodów i wyniku finansowego w III kwartale 2022 r.
04/10/22 20:22  brak uprawnień PRIME BIT GAMES SA (12/2022) Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą
29/09/22 18:49 PRIMEBIT GAMES S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 29.09.2022 r.
18:37  brak uprawnień PRIME BIT GAMES SA (11/2022) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29.09.2022 r.