Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.04, godz. 04:11
kontakt
CODEADDIC

Komunikaty

01/07/22 09:56  brak uprawnień CODEADDICT SA (12/2022) Powołanie osoby nadzorującej
09:50  brak uprawnień CODEADDICT SA (11/2022) Treść uchwał podjętych na ZWZA w dniu 30.06.2022 r.
20/06/22 19:29  brak uprawnień CODEADDICT SA (10/2022) Powołanie osoby nadzorującej
03/06/22 16:41  brak uprawnień CODEADDICT SA (9/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2022 r. wraz z projektami uchwał i projektowaną zmianą Statutu Spółki
16:37 Codeaddict S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2022 r. wraz z projektami uchwał i projektowaną zmianą Statutu Spółki
27/05/22 18:39  brak uprawnień CODEADDICT SA (8/2022) Raport roczny za rok 2021
26/05/22 17:22 Codeaddict S.A.: Informacja o dokonaniu odpisu aktualizującego
24/05/22 17:17 Codeaddict S.A.: Podpisanie porozumienia o wstrzymaniu współpracy ze spółką PlayWay S.A.
12/05/22 18:04  brak uprawnień CODEADDICT SA (7/2022) Raport okresowy za I kwartał 2022 roku
25/04/22 18:02  brak uprawnień CODEADDICT SA (6/2022) Rezygnacja osoby nadzorującej
30/03/22 13:27 Codeaddict S.A.: Powzięcie informacji o rejestracji przez sąd rejestrowy spółki myForce sp. z o.o.
28/03/22 18:31  brak uprawnień CODEADDICT SA (5/2022) Temat: Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą w zakresie wprowadzenia akcji serii G, H, I oraz K do obrotu w ASO na rynku NewConnect
10/02/22 17:06  brak uprawnień CODEADDICT SA (4/2022) Raport okresowy za IV kwartał 2021 roku
31/01/22 09:15 Codeaddict S.A.: Aktualizacja strategii Spółki poprzez rozszerzenie kierunków rozwoju
28/01/22 17:17 Codeaddict S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta