Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.22, godz. 21:59
kontakt
PCCROKITA

Komunikaty

11/06/24 14:48 PCC ROKITA S.A.: Podpisanie umowy na dostawę surowca
20/05/24 19:12 PCC ROKITA S.A.: Powołanie Zarządu na nową kadencję
17:01 PCC ROKITA S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby akcji na ZWZ w dniu 20 maja 2024 r.
16:17 PCC ROKITA S.A.: Uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 20 maja 2024 r.
16:10 PCC ROKITA S.A.: Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję
11:47  brak uprawnień PCC Rokita wypłaci 6,70 zł dywidendy na akcję
11:44 PCC ROKITA S.A.: Uchwała w sprawie podziału zysku
15/05/24 17:51 PCC ROKITA S.A.: PCC ROKITA S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
23/04/24 22:01 PCC ROKITA S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PCC Rokita SA
25/03/24 19:30  brak uprawnień GPW: Komunikat - PCC ROKITA
19:22  brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii HC spółki PCC ROKITA S.A.
18:35 PCC ROKITA S.A.: Wprowadzenie do obrotu obligacji serii HC
20/03/24 21:48  brak uprawnień PCC Rokita chce wypłacić 6,70 zł dywidendy na akcję
21:33 PCC ROKITA S.A.: Rekomendacja Rady Nadzorczej Spółki w sprawie podziału zysku
21:21 PCC ROKITA S.A.: Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku