Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.04, godz. 20:18
kontakt
GREENX

Komunikaty

28/04/23 06:50 PRAIRIE MINING LIMITED: Sprawozdanie kwartalne z działalności - marzec 2023
28/03/23 07:22 PRAIRIE MINING LIMITED: Zawiadomienie o zmianie znaczącego akcjonariusza
15/03/23 08:02 PRAIRIE MINING LIMITED: Śródroczne sprawozdanie finansowe na dzień 31 grudnia 2022
14/03/23 11:28 PRAIRIE MINING LIMITED: Emisja akcji
07/03/23 07:01  brak uprawnień GreenX Metals sprzeda 12,4 mln akcji nowej emisji za około 3,9 mln GBP
06:41 PRAIRIE MINING LIMITED: Oferta akcji dla inwestorów z Wielkiej Brytanii i innych państw europejskich
02/03/23 09:36 PRAIRIE MINING LIMITED: Wstrzymanie obrotu na giełdzie
31/01/23 09:46 PRAIRIE MINING LIMITED: Załącznik 5B do sprawozdania kwartalnego z działalności - grudzień 2022
08:10 PRAIRIE MINING LIMITED: Sprawozdanie kwartalne z działalności - grudzień 2022 r.
25/01/23 10:55 PRAIRIE MINING LIMITED: Harmonogram publikacji raportów okresowych przez GreenX za rok obrotowy 2023
19/01/23 18:18  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych spółki GREENX METALS LIMITED
03/01/23 14:20 PRAIRIE MINING LIMITED: Odpowiedź na zapytanie dotyczące kursu akcji
22/12/22 10:34 PRAIRIE MINING LIMITED: Sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej
29/11/22 08:08  brak uprawnień Zakończyło się posiedzenie arbitrażowe dot. roszczeń GreenX przeciwko Polsce
07:43 PRAIRIE MINING LIMITED: Zakończenie rozprawy w sprawie roszczeń przeciwko Polsce