Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.10.05, godz. 03:54
kontakt
RESBUD

Komunikaty

30/09/22 15:37 RESBUD SE: Przekazanie treści Skróconego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za I półrocze 2022 Submission of the content of the Condensed Consolidated Financial Statements for the first half of 2022.
13/09/22 15:56 RESBUD SE: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. / Changes in the composition of the Supervisory Board.
15:28  brak uprawnień Resbud przenosi siedzibę spółki oraz zarządu do Polski
14:53 RESBUD SE: Zawiadomienie akcjonariuszy dotyczące przebiegu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 12 września 2022 roku. Notice to shareholders concerning the conduct of the Extraordinary General Meeting convened on 12 September 2022.
09/09/22 13:42 RESBUD SE: Informacja dotycząca działań w zakresie spółek zależnych RESBUD SE. Information on activities concerning RESBUD SE subsidiaries.
26/08/22 16:46 RESBUD SE: Aktualizacja porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RESBUD SE zwołanego na dzień 12 września 2022 roku. Update of the agenda of the Extraordinary General Meeting of RESBUD SE convened for 12 September 2022.
17/08/22 15:39 RESBUD SE: Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RESBUD SE na dzień 12 września 2022 roku. Notice on convening an Extraordinary General Meeting of Shareholders of RESBUD SE as at 12th of September 2022.
05/07/22 15:51 RESBUD SE: Rozpoczęcie procedury zmiany siedziby spółki. Commencement of the procedure for changing the registered office of the company.
15/06/22 14:53 RESBUD SE: Przekazanie treści niezaudytowanego skonsolidowanego raportu rocznego za 2021 rok. Submission of the content of the unaudited consolidated annual report for 2021.
10/06/22 16:29 RESBUD SE: Aktualizacja Dokumentu Informacyjnego. Update of the Information Document.
15:56 RESBUD SE: Rejestracja zmian statutu spółki oraz podwyższenia kapitału zakładowego. Registration of the amendments to the Articles of Association and increase of share capital.
24/05/22 17:27  brak uprawnień GPW: komunikat - Resbud SE
23/05/22 21:45 RESBUD SE: Publikacja dokumentu informacyjnego. Publication of the information document.
21:37 RESBUD SE: Informacja dla akcjonariuszy dotycząca przebiegu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 23 maja 2022 roku. Notice to shareholders concerning the conduct of the Extraordinary General Meeting convened on 23 May 2022.
02/05/22 22:40 RESBUD SE: RESBUD SE formularz skonsolidowanego raportu rocznego