Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.07.16, godz. 14:48
kontakt
WASKO

Komunikaty

02/07/20 16:39 WASKO S.A.: Informacja o podjęciu uchwały o wypłacie dywidendy
12:14 WASKO S.A.: Korekta Raportu Bieżącego nr 15/2020 w sprawie treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 czerwca 2020 r.
30/06/20 17:08 WASKO S.A.: Powołanie Zarządu WASKO S.A. na nową kadencję
16:59 WASKO S.A.: Powołanie członków Komitetu Audytu WASKO S.A. nowej kadencji
16:50  brak uprawnień Wasko wypłaci 0,02 zł dywidendy na akcję
16:48 WASKO S.A.: Powołanie Członków Rady Nadzorczej WASKO S.A. nowej kadencji
16:38 WASKO S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S.A. w dniu 30.06.2020 r.
16:08 WASKO S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu WASKO S.A. w dniu 30.06.2020 r.
04/06/20 13:03 WASKO S.A.: Informacja o podpisaniu aneksu do umowy pożyczki z COIG S.A.
03/06/20 15:41 WASKO S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A. na dzień 30 czerwca 2020 r.
02/06/20 15:48  brak uprawnień Zarząd Wasko rekomenduje wypłatę 0,02 zł dywidendy na akcję
15:43 WASKO S.A.: Wniosek Zarządu i ocena Rady Nadzorczej WASKO S.A. w sprawie podziału zysku netto za rok 2019
08:44 WASKO S.A.: Informacja o podpisaniu umowy z kontrahentem przez spółkę zależną COIG S.A.
01/06/20 09:44  brak uprawnień Oferta spółki zależnej Wasko najkorzystniejsza w przetargu PGG
09:37 WASKO S.A.: Informacja o wyborze oferty spółki zależnej COIG S.A. jako najkorzystniejszej
baner_SCANER_920X112_10.jpg