Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.07.22, godz. 15:56
kontakt
VERBICOM

Komunikaty

28/06/19 19:29 brak uprawnień Verbicom wypłaci 2 gr dywidendy na akcję z zysku za '18
17:36 VERBICOM S.A.: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
17:20 brak uprawnień VERBICOM SA (13/2019) Podjęcie uchwały przez ZWZA w sprawie wypłaty dywidendy
17:17 brak uprawnień VERBICOM SA (12/2019) Treść uchwał podjętych na ZWZA w dniu 28.06.2019r.
27/06/19 00:19 brak uprawnień VERBICOM SA (11/2019) Rekomendacja Rady Nadzorczej w sprawie wypłaty dywidendy
05/06/19 18:42 VERBICOM S.A.: Nabycie całości udziałów w Pogodny Skwer
01/06/19 18:11 VERBICOM S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28.06.2019r. wraz z projektami uchwał
17:51 brak uprawnień VERBICOM SA (10/2019) Rekomendacja Zarządu odnośnie wypłaty dywidendy
17:43 brak uprawnień VERBICOM SA (9/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28.,06.2019r. wraz z projektami uchwał
29/05/19 13:15 brak uprawnień VERBICOM SA (8/2019) Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok 2018
10/05/19 14:28 brak uprawnień VERBICOM SA (7/2019) Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny
18/02/19 22:04 VERBICOM S.A.: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
21:53 brak uprawnień VERBICOM SA (6/2019) Treść uchwał podjętych na NWZA w dniu 18 lutego 2019r.
13/02/19 19:35 brak uprawnień VERBICOM SA (5/2019) Jednostkowy i skonsolidowany raport za IV kwartał 2018r.
31/01/19 19:39 brak uprawnień VERBICOM SA (4/2019) Wniosek o rozszerzenie porządku obrad NWZA zwołanego na dzień 18 lutego 2019
baner_SCANER_920X112_10.jpg