Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.06.03, godz. 14:11
kontakt
VARSAV

Komunikaty

03/06/20 09:00 VARSAV GAME STUDIOS S.A.: Transakcje na akcjach Spółki stowarzyszonej, tj. Ovid Works S.A.
25/05/20 22:15 VARSAV GAME STUDIOS S.A.: Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
22:11 VARSAV GAME STUDIOS S.A.: Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
21/05/20 13:35 VARSAV GAME STUDIOS S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 18 czerwca 2020 roku
13:30  brak uprawnień VARSAV GAME STUDIOS SA (9/2020) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 18 czerwca 2020 roku
15/05/20 18:21  brak uprawnień VARSAV GAME STUDIOS SA (8/2020) Raport okresowy za I kwartał 2020 roku
14/05/20 16:39 VARSAV GAME STUDIOS S.A.: Złożenie wniosku przez Emitenta o dofinansowanie projektu w ramach konkursu Szybka ścieżka dla Mazowsza
21/04/20 10:06 VARSAV GAME STUDIOS S.A.: Rozpoczęcie negocjacji umowy wydawniczej z podmiotem z Rumunii
20/04/20 10:41 VARSAV GAME STUDIOS S.A.: Rozpoczęcie negocjacji umowy wydawniczej z podmiotem z Brazylii
14/04/20 21:34  brak uprawnień VARSAV GAME STUDIOS SA (7/2020) Zmiana funkcji w Zarządzie Spółki pełnionej przez Łukasza Rosińskiego
21:31  brak uprawnień VARSAV GAME STUDIOS SA (6/2020) Powołanie członka Rady Nadzorczej
21:22  brak uprawnień VARSAV GAME STUDIOS SA (5/2020) Rezygnacja z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej
21:14  brak uprawnień VARSAV GAME STUDIOS SA (4/2020) Rezygnacja z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu
20/03/20 17:04  brak uprawnień VARSAV GAME STUDIOS SA (3/2020) Raport roczny Spółki za rok 2019
14:02 VARSAV GAME STUDIOS S.A.: Informacja dotycząca dokonania przeszacowania aktywów posiadanych przez Emitenta oraz dokonanie odpisu aktualizacyjnego
baner_SCANER_920X112_10.jpg