Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.07.09, godz. 22:08
kontakt
TOYA

Komunikaty

22/06/20 15:27 TOYA S.A.: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TOYA S.A. w dniu 17 czerwca 2020
17/06/20 19:13 TOYA S.A.: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TOYA" S.A. odbywające się w dniu 17 czerwca 2020 r.
18:41 TOYA S.A.: Treść projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "TOYA" S.A. odbywającego się w dniu 17 czerwca 2020 r., zgłoszonych przez akcjonariuszy wraz z informacją o odstąpieniu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie od rozpatrzenia punktów 6, 7, 8 i 9 planowanego porządku obrad.
18:24 TOYA S.A.: Zawiadomienie pełnomocnika akcjonariusza - znaczne pakiety akcji
29/05/20 22:32 TOYA S.A.: Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 17 czerwca 2020 r. wprowadzona na żądanie akcjonariusza
27/05/20 23:12 TOYA S.A.: Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia
21/05/20 15:23 TOYA S.A.: Treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 17 czerwca 2020
15:09 TOYA S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 17 czerwca 2020 r.
20/05/20 13:25 TOYA S.A.: Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Toya" S.A. z siedzibą we Wrocławiu.
07/05/20 22:03 TOYA S.A.: TOYA S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
26/03/20 17:20 TOYA S.A.: TOYA S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
17:18 TOYA S.A.: TOYA S.A. formularz raportu rocznego
23/03/20 16:37 TOYA S.A.: Informacja o możliwym wpływie koronawirusa COVID-19 na działalność TOYA S.A.
18/03/20 13:55 TOYA S.A.: Zawiadomienie pełnomocnika akcjonariusza - znaczne pakiety akcji
16/03/20 16:30 TOYA S.A.: Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 17 marca 2020 r.
baner_SCANER_920X112_10.jpg